Skip to the main content.

1 min read

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling är en spännande resa som sträcker sig från när datorn först såg dagens ljus till dagens artificiella intelligens. Det är en utveckling driven av mänsklig nyfikenhet, vetenskaplig strävan och gränslös innovation.De första stegen (1950- och 1960-talen)

På 1950-talet, när datorerna fortfarande var i sin linda, satte forskare som deltog i Georgetown-IBM-experimentet 1954 den första milstolpen för maskinöversättningen. Trots att deras förhoppningar om att snabbt lösa översättningsgåtan inte uppfylldes, lade de en grund för framtidens lösningar.


Regelbaserad översättning tar plats (1970- och 1980-talen)

Under de kommande decennierna växte sig de regelbaserade översättningssystemen starka. De krävde omfattande lexikon och komplexa grammatiska regelverk, vilket var en bedrift i sig men också en påminnelse om hur komplicerat språk faktiskt är.


Statistikens era (1990-talet)

1990-talet markerade början på en ny era där statistisk maskinöversättning (SMT) tog över. Denna metod baserades på matematiska modeller och använde stora datamängder för att förutsäga de mest sannolika översättningarna.

Integrationens tidsålder (tidigt 2000-tal)

Vid millennieskiftet skedde en annan viktig förändring: utvecklingen av integrationsteknik. API-baserade verktyg gjorde det möjligt att knyta samman översättningsmjukvara med diverse innehållshanteringssystem, vilket banade väg för en effektivisering av arbetsprocesserna.


AI:s intåg (2010-talet)

2010-talet blev decenniet då artificiell intelligens (AI) på allvar började påverka maskinöversättningen. Tekniker som maskininlärning och djupinlärning förbättrade översättningarnas kvalitet avsevärt.


Neurala nätverk och NMT (2014 och framåt)


Ett stort genombrott kom 2014 med introduktionen av neural maskinöversättning (NMT), som använde sig av neurala nätverk för att skapa mer flytande och kontextuellt korrekta översättningar.


GPT-4 lanseras (2022)

OpenAI:s lansering av GPT-4 utgör en historisk milstolpe. Den har en förmåga att förstå och generera naturligt språk på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.


En ny framtid (2024)

Idag, 2024, ser vi kontinuerliga förbättringar i AI-algoritmer som ytterligare förfinar maskinöversättningens precision och kontextkänslighet. AI-drivna språklösningar blir allt viktigare i en rad olika tillämpningar, och överskrider språkbarriärer för att förena människor världen över.

Maskinöversättningens utvecklingsresa är långt ifrån över. Varje nytt framsteg tar oss närmare en värld där språk inte längre är en gräns, utan en bro som förenar människor och kulturer.

På Comactiva fortsätter vi att följa denna spännande utveckling, där varje teknologiskt steg har potential att omforma hur vi kommunicerar och interagerar globalt. 

Vill du prata mer om språkteknik, maskinöversättning eller AI och hur vi på Comactiva integrerar ny teknik i våra arbetsprocesser för att öka kvaliteten och minska leveranstid och kostnad?

Boka in ett helt förutsättningslöst Teams-möte här!

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More
Hur lyckas man med strategisk internationalisering

Hur lyckas man med strategisk internationalisering

För att göra produkter, tjänster och varumärken lyckade på en global marknad är internationalisering och lokalisering avgörande.

Read More