Skip to the main content.

3 min read

Comactivas nya vd vill förändra kundernas syn på översättningstjänster

Comactivas nya vd vill förändra kundernas syn på översättningstjänster

”Jag vill att alla våra kunder och blivande kunder ska förstå att språktjänster inte bara är en nödvändig kostnad utan att de ger ett enormt affärsvärde. Med Comactiva som språkpartner kan du få ut mycket mer av de investeringar du gör än om du bara anlitar en leverantör av översättningstjänster.” 

Orden kommer från Linda Gårdlöv, Comactivas allra första vd som anställdes i oktober i år, lagom till att företaget fyllde 25 år. Som verkställande direktör har hon först och främst i uppdrag att jobba för Comactivas tillväxt och lönsamhet men det bästa med uppdraget är att hon samtidigt kan bidra till att skapa tillväxt och lönsamhet för Comactivas kunder.

”Det jag vill förmedla är att varje liten del spelar roll för att man ska få ut maximal nytta av sina kommunikationsinsatser oavsett om det gäller lanseringar, kampanjer, e-handel eller något annat”, säger Linda. ”Är man till exempel ett startup-företag eller befinner sig i en tillväxtfas och ska gå in på en ny marknad, nå ut med en ny produkt eller närma sig en ny kundgrupp är det helt avgörande för resultatet vad man säger, hur man säger det, när och var man säger det och vem det är som lyssnar. Allt som rör detta kan vi på Comactiva hjälpa till med.”

 

Från klassisk översättningsbyrå till språkpartner

Idag är många av Comactivas uppdrag så kallade ”ad hoc”-uppdrag med mycket korta ledtider mellan beställning och leverans. Sådana situationer går inte alltid att undvika, men oftast hade kunden kunnat få ut så mycket mer värde om språktjänsterna hade tänkts in i ett tidigt skede. Linda Gårdlöv har själv erfarenhet av detta som tidigare kund till Comactiva.

”Jag har själv suttit och sagt precis innan deadline: ”Just det, vi ska översätta det här till sju språk också”. Översättningar var något jag bara betraktade som en rad i budgeten och jag reflekterade inte över vad mitt företag kunde vinna på att ta med en språkpartner tidigare i processen. Men efterhand upptäckte jag att när vi kopplade in en språkpartner redan från början så tillförde det ett värde i alla steg av processen.”

En konkret nytta med att ha en språkpartner med sig redan från början är att det då finns tid att boka upp rätt resurser för kommunikationen. Ska man gå in med sitt varumärke på en ny marknad eller nå ut till en ny målgrupp är det helt avgörande att kommunicera på ett sätt som målgruppen kan ta till sig och förstå. Då är det viktigt att hitta en översättare som delar den miljö, kultur och vardag som målgruppen lever i. Rätt översättare ska också ha kunskaper på det aktuella området, förstå branschspråket och kunna omsätta det i begripliga budskap för mottagaren. Det är långt ifrån tillräckligt att bara kunna språket för att verkligen nå fram.

”Det finns så många vinster att göra på att kommunicera på rätt sätt och min roll är att tydliggöra för dig som kund vad det är du köper och vilka värden du får ut när du anlitar Comactiva som språkpartner. Det skapar tydliga förväntningar från båda håll och ett tydligt affärsvärde för dig och din organisation”, säger Linda Gårdlöv. ”Med en språkpartner kan du bolla stort och smått, alltifrån taglines och specifika meningar i copytexter till verktyg och metoder för att nå ut till olika målgrupper.”

Tar med sig inspiration från tiden som tech-entreprenör

Trots att Comactiva genomgår en stor förändring i och med tillsättandet av en vd är Linda Gårdlöv tydlig med att teamet på Comactiva kommer att fortsätta jobba på samma sätt som tidigare, där varje projektledare har ansvar för att guida sina specifika kunder genom hela processen och där den personliga touch som alltid kännetecknat Comactiva står i fokus.

”Verktygen finns redan på plats, liksom kraven på precision och kvalitet i våra leveranser, det måste vi bibehålla. Det vi ska lägga till är att synliggöra de kvaliteterna. Vi är redan duktiga på att effektivisera vårt arbete, snappa upp de senaste trenderna och erbjuda nya lösningar och tjänster utifrån kundernas behov, nu ska vi bli lika bra på att visa upp vilka vi är och vad vi kan erbjuda så att det blir enkelt och tydligt vad du får ut av att anlita Comactiva som språkpartner” säger Linda Gårdlöv.

Det mesta av den kommunikationen kommer att ske på webben och Linda Gårdlöv har själv hjärtat helt och hållet i det digitala – med ett tydligt fokus på människan.

”Det är i de digitala verktygen som det största kundvärdet finns att hämta. Det är här vi kan lära oss mest om våra kunder och skapa relevant kommunikation för olika målgrupper. Det går inte att komma ifrån det faktum att de flesta av oss lever en enormt stor del av våra liv online och jag brinner för den utvecklingen och hur den kan kopplas till entreprenörskap och tillväxt. För Comactiva – och inte minst för dig som kund.”

 

Kontaktuppgifter:

Linda.gardlov@comactiva.se
LINKEDIN

 

Thomas – en mästare på att bygga relationer

Thomas – en mästare på att bygga relationer

När man talar om framgångsrika företagsledare så är det sällan bara deras affärsresultat som lyfts fram. De ledare som utmärker sig är de som visar...

Read More
Comactiva Language Partner tar in nya delägare

Comactiva Language Partner tar in nya delägare

Hold Island Invest AB går in som ny delägare i Comactiva Language Partner. I samband med detta avslutar Thomas Rösch alla sina engagemang i bolaget.

Read More
UC tilldelar Comactiva utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag

UC tilldelar Comactiva utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag

Comactiva Language Partner har tilldelats utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag. Utmärkelsen tilldelades för insatser under föregående bokslutsår

Read More