Skip to the main content.

1 min read

Översättning i InDesign för smidigare hantering

Översättning i InDesign för smidigare hantering

Genom att gå från översättning av Word-filer till översättning i ett format som kan importeras direkt in i layoutprogrammet InDesign, skapade Comactiva smidigare hantering för kunden. På köpet fick kunden även en bättre kvalitetssäkring av broschyrernas slutresultat.

Översättning i Word fungerade bra, men …
En tillverkare av skrivare och tillhörande produkter hade länge gett Comactiva i uppdrag att översätta deras produktblad och broschyrer. Kunden hade då dragit ut texten från broschyren till ett Word-dokument, som vi översatte och levererade. Därefter monterade kunden själv in den översatta texten i layouten i InDesign. Det fungerade bra, men kunden önskade en smidigare hantering för egen del och frågade Comactiva om översättning direkt i layout.

… leverans i InDesign blev effektivare …
Comactiva erbjöd då kunden att få översättningen levererad i originallayout. Nu skickar kunden hela InDesign-filen för respektive broschyr genom att ladda upp den på Comactivas server. Comactiva exporterar texten till ett format där den kan översättas med hjälp av översättningsminnen, vilket säkrar terminologisk konsekvens och kan medföra reducerade priser på återkommande, likartade textpartier.

När översättningen är klar importeras den tillbaka till InDesign och textstycken justeras. Kontrolläsningen av översättningen görs sedan direkt i layouten, samtidigt med satskorrekturet. Satskorrektur görs för att säkerställa att översättningen är rätt insatt i layouten och att texter och bilder eller annan grafik stämmer överens.

Innan slutleverans får kunden en PDF-fil för godkännande. Denna fil använder kunden för att föra in sina eventuella korrigeringar. Comactiva implementerar sedan detta och därefter är det klart. Kunden kan hämta de färdiga översättningarna direkt från Comactivas server!

… och tryckfärdig översättning minskar kundens hantering
Comactiva levererar broschyren både som InDesign-paket och som PDF – en högupplöst version att skicka till tryck och en med lägre upplösning som exempelvis kan användas på kundens hemsida.

I och med att Comactiva sköter hela projektet med översättning, montering, kontrolläsning och satskorrektur säkrar Comactiva hela broschyrens kvalitet. En viktig fördel är att kundens eventuella korrigeringar kan infogas redan innan slutleveransen. Och inte minst: kunden själv uppnår minimal hantering – de skickar originalet i InDesign till Comactiva och får tillbaka en komplett broschyr översatt till önskat språk. Bara att skicka till tryck direkt!

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More