Skip to the main content.

3 min read

Människa vs. maskinöversättning – så påverkas översättningarna

Människa vs. maskinöversättning – så påverkas översättningarna

En mänsklig översättare är en fena på att kultur- och målgruppsanpassning vilket ger stora fördelar när det gäller att väcka önskade reaktioner hos lokala målgrupper. 

Datorer och program för maskin- och AI-översättningar är okänsliga för saker som ordlekar, humor och sarkasm. Dessutom förändras språket ständigt och nya slanguttryck smyger sig in och ställer till det för maskinerna och ny AI-teknik.

Vi hjälper dig att förstå när tekniken kan vara till hjälp – och när den kan stjälpa. 

 

Fördelar med maskinöversättning

– när du behöver förstå ett sammanhang


Maskinöversättning går snabbt och kanske tar du till Google Translate ibland när du bara vill få iväg ett informellt mejl till en kollega, kund eller leverantör i ett annat land, men var försiktig.

Nätet fullkomligt svämmar över av exempel på oavsiktliga förolämpningar och olämpligheter som kommer sig av maskinöversättningar, och om du inte ser upp kan det få långtgående konsekvenser för affärerna.

Det är helt enkelt omöjligt för en dator att förstå vilka ord och uttryck som passar eller inte passar i en viss kultur.

Tänk på att maskinöversättningsprogram bara kan förlita sig på sitt översättningsminne och tidigare hanterade textmassor. Det har ingen kunskap om bakgrund och sammanhang. I själva verket kan det bara gissa när det stöter på ord det inte känner till eller som kan översättas på flera olika sätt.

Generellt kan man säga att ren maskinöversättning bara är tillräcklig för de tillfällen då man ska konsumera text, inte när man ska producera eller visa upp texten för någon annan.

Det går alltså utmärkt att använda maskinöversättning för att skaffa dig ett hum om vad en text handlar om, men däremot inte för att nå ut med ditt eget budskap på ett främmande språk.

Ett bra tips för att se hur mycket av betydelsen som går förlorad i en maskinöversättning är att översätta en mening med Google Translate till ett annat språk och sedan översätta tillbaka till svenska igen.

Vi lovar, resultatet kommer att tala för sig självt – och kanske även locka fram ett skratt.

 

Mänskliga översättningar

– när du vill ha något mer än en direkt maskinöversättning


Översättningar helt och hållet gjorda av mänsklig hand är alltid färgade av personen bakom tangenterna. De grundar sig i översättarens erfarenheter, kultur och utbildning. När du använder en översättare som är väl förtrogen med dig och din verksamhet kommer översättningen att fyllas med den innebörd som bäst speglar och främjar ditt varumärke.

Sammanhang är alltså något som den mänskliga översättaren är en fena på att tillämpa och det ger stora fördelar när det gäller att väcka önskade reaktioner hos målgruppen.

Även den mänskliga översättaren kan förstås göra feltolkningar, inte minst när det handlar om ord som kan översättas på olika sätt. Sådant riskerar att inträffa när översättaren inte får tillgång till bilder, länkar, filmer och avgörande information som krävs för att översätta materialet på rätt sätt.

Liksom vid maskinöversättning gäller att ju mer information som tillhandahålls på förhand, desto mer korrekt kommer översättningen att bli. Vid mänskliga översättningar har du som beställare stor möjlighet att påverka genom att skicka med ett fullständigt underlag vid beställningen.

Du kan också säkra översättningens kvalitet genom att använda dig av översättare som bor och verkar i det land vars språk du vill översätta till. Då kan du vara säker på att inte råka ut för några obehagliga överraskningar som kan få affärsmöjligheter och -relationer att gå i stöpet.

Ett intressant experiment är att plocka fram gamla dokument och se hur de översatts av mänskliga översättare, utan automatiserad inblandning, över tid. En kvalificerad gissning är att skillnaderna är nästan lika många som likheterna.

 

Människa och maskin

– när du vill ha det bästa av två världar


Både människa och maskin har sina olika styrkor och tillsammans blir de i regel oslagbara.

För översättaren kan det vara svårt att komma ihåg exakt hur en fras har översatts vid ett tidigare tillfälle – något som maskinen är expert på. Däremot är översättaren överlägset bäst på att sätta språket i kontext vilket ger ett mycket mer levande och korrekt resultat.

Så används översättningsminne


Idag är det vanligt att översättare använder sig av automatiserade översättningsminnen som lagrar och plockar fram tidigare översättningar av samma eller liknande texter. Översättaren går igenom de
översättningar som programmet föreslår och accepterar, justerar eller väljer bort efter vad som passar bäst.

Utöver översättningsminne har de flesta program även en granskningsfunktion som uppmärksammar översättaren på misstänkta felaktigheter. På det viset går översättningen snabbare, blir enhetlig över tid och innehåller väldigt sällan några fel.

Priset på dina översättningar kan dessutom sjunka efterhand som översättningsminnet fylls på med text som kan återanvändas och inte behöver översättas på nytt.

Mänskliga översättningar med stöd av automatiserat översättningsminne


Vid transcreation – en friare form av översättning där man anpassar texterna efter lokal målgrupp, och kampanjmål – och andra mer anpassade former av översättning, går det inte att återanvända hela textavsnitt i samma utsträckning.

Då fungerar minnet istället som en ordbank där översättaren kan slå upp hur specifika nyckelord har översatts tidigare. På det viset skapas en ny och fräsch text med samma vokabulär och tonalitet som hos tidigare texter.

Skulle du och ditt företag vinna på att kombinera mänsklig kreativitet och datoriserat minne när ni köper översättningstjänster?

Fundera över om:

1) liknande formuleringar ofta används i företagets olika texter

2) uppdaterade dokument ofta behöver översättas på nytt

3) det är viktigt att specifika ord som förknippas med just dig och ditt varumärke används i era texter

Om dessa påståenden stämmer in på dig och ditt företag har ni förmodligen nytta av översättningstjänster som kombinerar mänsklig kreativitet och datoriserat minne från maskinöversättning.

LÄS  GÄRNA VÅR ARTIKEL OM AI-ÖVERSÄTTNINGAR!

Comactivas övriga språktjänster

 

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling är en spännande resa som sträcker sig från när datorn först såg dagens ljus till dagens artificiella intelligens....

Read More
Spara tid med rätt språkpartner för översättningar

Spara tid med rätt språkpartner för översättningar

På marknads- och kommunikationsavdelningar är tid ofta en bristvara. Oavsett hur noga vi planerar och sätter deadlines försvinner tiden fortare än...

Read More
Marknadsförare, dra nytta av lågkonjunkturen!

Marknadsförare, dra nytta av lågkonjunkturen!

I en lågkonjunktur gäller det för alla marknadsförare att prioritera rätt aktiviteter för att nå potentiella kunder och för att vara fortsatt...

Read More