Skip to the main content.

2 min read

Vad kostar en översättning?

Vad kostar en översättning?
Det bestämmer du – åtminstone delvis. Priset på en översättning påverkas av flera faktorer. Vissa går inte att styra över men andra kan du faktiskt påverka! Genom att ta reda på vad som styr prissättningen kan du få ut så mycket som möjligt av din beställning.

 

Fasta variabler för prissättning

Textmängd:
Översättningar prissätts ofta per ord. Ordmängden beräknas utifrån texten som ska översättas. Språkgranskning, undertextning, transcreation och olika tilläggstjänster som DTP/layout och SEO-anpassning prissätts per timme. Mer om våra olika språktjänster kan du läsa här.

Språkkombination:
Vissa språkkombinationer är dyrare än andra. Det beror på att tillgången på översättare skiljer sig åt mellan de olika språken och att priset för översättningar varierar mellan länder. För att ta Asien som ett exempel så är det dyrare med översättningar till japanska då Japan är ett relativt litet land med färre översättare och högre levnadsomkostnader för dem som bor och verkar i landet. Översättningar till kinesiska från engelska är relativt billigt då det finns många översättare med den språkkombinationen i Kina och omkostnaderna för att bo och verka i landet är låga.

Svårighetsgrad:
Om texten kräver avancerade kunskaper inom till exempel medicin eller juridik är tillgången på kvalificerade översättare lägre och därigenom stiger priserna.

Variabler du kan påverka

Framförhållning:
Om översättaren måste jobba på helger eller kvällar eller skjuta på andra uppdrag för att hinna med tillkommer ett expresstillägg för översättningen. Detta sker till exempel när du har gett en väldigt snäv deadline för din beställning eller när du behöver få stora mängder text översatt på förhållandevis kort tid. Ett annat sätt att spara pengar genom framförhållning är att samla ihop flera korta översättningar och skicka i samma beställning – på så sätt undviker du minimiavgifter.

Se till att materialet du vill översätta är helt klart och godkänt internt innan du skickar det. Om du efter att översättningen startats ändrar i originaltexten, behöver ändringen förmedlas till alla inblandade och priset kan behöva justeras.

Format:
Genom att leverera texten i ett format som inte behöver någon handpåläggning från byrån innan översättning undviker du tilläggskostnader. En text som skickas i till exempel Word-format kan skickas direkt till översättaren medan till exempel en PDF-fil kräver konvertering eller extrahering till ett annat filformat.

Även när det gäller offertförfrågan är det viktigt att tänka på formatet. Det är så gott som omöjligt att avgöra hur mycket det skulle kosta att översätta en hemsida bara genom att titta på själva hemsidan. Texten behöver exporteras till ett hanterbart format för ordräkning för att du ska kunna få en rättvisande prisbild. Comactiva har en språktekniker som kan stötta i dessa frågor.

Enhetlig kommunikation:
På Comactiva skapar vi ett eget översättningsminne för varje kund och språkkombination. I översättningsminnet samlar vi alla översättningar vi gjort för dig som kund. Ju fler översättningar du beställer av oss desto större är chansen att vi kan hämta upp tidigare formuleringar ur översättningsminnet vilket medför minskade kostnader för dig. Den största fördelen med översättningsminnen är att de hjälper översättarna att använda ett konsekvent språk; termer och andra nyckelord översätts på samma sätt från gång till gång.

Avtal:
Om du har stora behov av översättningar och vill samla alla dina beställningar hos Comactiva finns möjligheten att bli avtalskund. Att vara avtalskund hos Comactiva innebär ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete där ett visst antal översättningar utförs varje år. I gengäld får avtalskunden ett förmånligare pris på översättningar och extra förmånstjänster.

Vad ingår i priset?


När du beställer en översättning från Comactiva får du:

  • En dedikerad projektledare som hjälper dig genom hela processen
  • Tillgång till kvalitetssäkrade översättare bosatta i målspråkslandet
  • Översättningar som granskats av kvalitetssäkrad korrekturläsare
  • Kundspecifika översättningsminnen som säkerställer konsekvent översättning och kostnadsbesparingar på lång sikt
  • Upprättande och underhåll av kundspecifik termdatabas om så önskas
  • Möjlighet till support kring filformat, sättning/DTP/layout, undertextning och mycket annat
Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Nu blir det ännu enklare att köpa moderna språktjänster på nylanserad hemsidaComactiva Language Partner har funnits i 25 år och har en lång rad...

Read More
ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

För oss som arbetar med översättningar, lokalisering och språkteknik innebär ChatGPT och annan AI-teknik en helt ny dimension. Tjänsterna som hjälper...

Read More
Webinar | Navigating as a Global Marketer in the era of AI

Webinar | Navigating as a Global Marketer in the era of AI

Marknadsföring | Lokalisering | Översättning

Read More