1 min read

Comactiva går från översättningsbyrå till språkpartner

Featured Image

Allt fler företag inser vikten av att kommunicera på flera språk. Varumärkesstärkande kampanjer, säljmaterial på köparens språk och utbildning av personal på det lokala språket prioriteras av många globala företag.  För ett år sedan tillsatte bolaget sin första vd och under året som gått har en ny strategi vuxit fram. Den nya strategin bygger på det värde som Comactiva ser sig leverera till globala företag med behov av kommunikation på flera språk.  
 
”Våra kunder är internationella företag och ofta har de tuffa tillväxtmål på sina lokala marknader. De kommersiella avdelningarna som vi ofta arbetar med ser en tydlig koppling mellan att erbjuda produkter och tjänster på det lokala språket och ökad tillväxt”, säger Linda Gårdlöv, vd på Comactiva Language Partner.     

 

Omorganiserar med kunden i fokus 

 För att inte missa viktiga indikationer från kunder och översättare kommer Comactivas produktionsledare Anna Bjureblad från och med 1 september att ingå i ledningsgruppen.  

 ”Att vår strategi hänger ihop med det dagliga arbetet är superviktigt för oss. Vi är ett företag med höga ambitioner och vi är övertygade om att vår kundfokuserade strategi kommer att gynna både medarbetare, översättare och kunder”, säger Linda Gårdlöv.  

 Comactiva väljer att satsa på en organisation som stöttar kunden genom hela processen. Från rådgivning inom språk och faktiska översättningar till löpande stöd i globala processer samt uppföljning.  

 ”Varje företag har unika behov gällande språk. Vi har processerna på plats för att stötta arbetet med internationalisering, lokalisering och översättningar. Annica Heuermann som är översättare och projektledare hos oss kommer att ansvara för det viktiga fokusområdet Customer Success.  

Vi går från att vara en klassisk översättningsbyrå till en språkpartner som tar ytterligare ansvar för att våra kunder lyckas med sin globala kommunikation på alla sina marknader”, säger Linda Gårdlöv.     

 

Gabriella-Anna-Comactiva_web_2022