2 min read

Översättning av årsredovisning kräver rätt översättare

Featured Image

I översättnings- och språkbranschen finns det översättare som är specialiserade på att översätta årsredovisningar. Det finns delar i översättningsarbetet som kräver olika kompetenser. Här bjuder vi på tre tips för att ni ska bli nöjda med översättningen av årsredovisningen på alla relevanta språk.

En årsredovisning består av två delar: en framvagn och en bakvagn. I framvagnen arbetar man oftast med beskrivande texter om verksamheten och till viss del säljande texter och bilder, detta kräver att översättaren har branscherfarenhet, intresse och kunskap om just era affärssegment.

I årsredovisningens andra del, den så kallade bakvagnen, hittar vi de finansiella och ekonomiska rapporterna. Denna del är fakta- och sifferbaserad vilket kräver att översättaren kan och förstår de ekonomiska termerna samt sätter noggrannhet och exakthet framför kreativitet. 

 

För att ni ska lyckas med er översättning av årsredovisningen bjuder vi här på tre tips. 

 

1. Planera tidigt för översättning av årsredovisningen

De översättare som är duktiga på att översätta årsredovisningar blir fort uppbokade. Hör av er i god tid till er översättningsbyrå. I Sverige översätter vi oftast årsredovisningen till engelska och i dialogen med er språkpartner är det viktigt att ni definierar vilka språk det gäller för er, samt om det finns specialönskemål t. ex. om det ska vara brittisk eller amerikansk engelska. 

Årsredovisningen är ofta ett omfattande dokument och det går bra att skicka material för översättning i omgångar. Det gör också att korrektur kan ske löpande vilket ofta tar udden av stressen. Var tydlig med deadlines både internt och mot er översättningsbyrå.    

 

2. Dela referensmaterial med er översättningsbyrå

Tidigare översatta och godkända årsredovisningar är en bra start på samarbetet med en översättningsbyrå och språkpartner. Översättaren får snabbt förståelse för hur ni vill kommunicera och hur ert varumärke ska uppfattas av läsaren. 

Har ni branschspecifika termer och skrivelser kan det vara en bra idé att bygga termdatabaser för att bibehålla harmoniserad kommunikation med de rätta termerna och korrekt ordval. Detta hjälper självklart er översättningsbyrå till med. 

Finns det ingen tid att skapa dessa termdatabaser och översättningsminnen innan arbetet drar i gång så går det bra att skapa termdatabaser i efterhand. Översättningsminnen byggs per automatik under översättningsarbetet och finns redo till nästa gång det är dags att översätta för just ert företag. 

 

3. Återanvänd godkänt innehåll i andra kommunikationskanaler på fler marknader

Ofta finns det material i årsredovisning som med lite finess kan återanvändas. Detta gäller främst innehållet i framvagnen. Innehållet har passerat de interna godkännande processerna och är en guldgruva för marknadsförare och kommunikatörer. 

Återanvändning av redan godkänt innehåll som ni översätter blir ett kostnadseffektivt sätt att skapa innehåll för fler marknader och kommunikationskanaler. 

Se årsredovisningen som en av hörnstenarna i bolagets interna och externa imageskapande och varumärkesbyggande kommunikation. 

Få pris på översättning av årsredovisning

 

Comactivas Språktjänster