Skip to the main content.

1 min read

Översättning ökar försäljningen för E-handeln

Översättning ökar försäljningen för E-handeln

Som e-handlare är Black Week och Julhandeln viktiga perioder för att öka försäljningen och bygga nya kundrelationer. Det är också en möjlighet att nå en bredare publik, och för att öka chansen till framgång är det avgörande att inte bara ha rätt strategier utan också att tänka globalt genom översättningstjänster.

 

Sju anledningar att översätta din e-handel
  
 

1. Ett globalt språk - en större publik 

 

Genom att översätta din e-handel och all produktinformation till flera språk, tillgängliggör du för en mycket bredare publik. Kunder från olika delar av världen kommer att känna sig välkomna och betydligt mer bekväma när de  kan handla på sitt eget språk. 

 

2. Fler kunder, mer försäljning 

 

Genom att översätta produktinformation når du fler potentiella kunder. Det innebär att din marknad växer och att du får fler möjligheter till försäljning. En ökad kundbas leder till ökad omsättning. 

 

3. Visa att du anstränger dig 

 

Genom att kulturanpassa information och översätta till fler språk visar du att du bryr dig om dina kunder och att du tar hänsyn till kulturella kontext. Det skapar förtroende och bygger lojalitet. 

 

4. Öka din internationella närvaro 

 

Du visar tydligt att du är redo att konkurrera på den internationella marknaden. Detta öppnar dörrar till nya möjligheter och partnerskap. 

 

5. Anpassa till lokala behov 

 

Du tar möjligheten att anpassa din marknadsföring och produkter efter lokala behov och trender. Detta gör att du kan bli mer relevanta för olika marknader. 

 

6. Översättningen som en investering 

 

Tänk på översättning som en investering som ska generera ett faktiskt affärsvärde. Fördelarna är enorma när du når en bredare och mer mångsidig kundbas. 

 

7. Professionella översättningstjänster 

 

För att få maximal nytta av översättningen anlita alltid en professionell språkpartner som kan hålla ihop arbetsprocessen, ta kontroll över tonalitet och branschspecifika termer för alla språk.  

 

Statistik från en undersökning utförd av CSA visar att:
 

  • 72,1 % av konsumenterna tillbringar större delen eller hela sin tid på webbplatser/e-handel på sitt eget språk.
  • 72,4 % av konsumenterna säger att det är mer sannolikt att de köper en produkt med information på sitt eget språk.
  • 40 % av alla internetanvändare avstår från att köpa produkter eller tjänster online om webbplatsen inte är tillgänglig på deras modersmål.
  • 56,2 % av konsumenterna säger att möjligheten att få information på sitt eget språk är viktigare än priset.


Inkludera översättning i din marknadsstrategi inför Black Week och julhandeln och få ett kraftfullt verktyg som maximerar dina försäljningsmöjligheter, på fler marknader - samtidigt!

Se till att ditt budskap når en global publik och få ut maximalt värde under årets mest intensiva shoppingperioder.

 

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig öka försäljningen!

 

Kontakta oss

 

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

För oss som arbetar med översättningar, lokalisering och språkteknik innebär ChatGPT och annan AI-teknik en helt ny dimension. Tjänsterna som hjälper...

Read More
Webinar | AI- teknologi hot eller möjlighet för marknadsförare?

Webinar | AI- teknologi hot eller möjlighet för marknadsförare?

AI-teknologin utvecklas snabbt och marknadsförare världen över ställer sig samma frågor: Hur säkerställer jag att AI-genererat innehåll är korrekt?...

Read More
Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

För att skydda individer som rapporterar om missförhållanden och andra oegentligheter har EU infört ett nytt visselblåsardirektiv. Från och med 17...

Read More