Skip to the main content.

2 min read

Vad är skillnaden - Översättning eller Lokalisering?

Vad är skillnaden - Översättning eller Lokalisering?

Många företag har en utmaning med nå sin globala publik på ett effektivt och meningsfullt sätt.
Att bryta igenom språkbarriärer är avgörande för framgång, och det är här begreppen översättning och lokalisering kommer in i bilden.

Vad är egentligen skillnaden mellan översättning och lokalisering?

 

Översättning - Att byta språk, inte kultur

 

Översättning handlar om att konvertera text från ett språk till ett annat. Det fokuserar på att behålla den ursprungliga innebörden och budskapet, men tar inte hänsyn till kulturella nyanser eller lokala preferenser.

Tänk dig att du översätter en slogan från svenska till engelska. Den direkta översättningen kan vara korrekt rent språkligt, men den kanske inte fångar samma känsla eller resonans hos en engelsktalande publik. Det är dock fortfarande ett bra första steg om man vill nå ut till fler marknader.

 

Fördelar med översättning:

 • Ökad räckvidd: Nå en bredare publik på nya marknader och expandera din kundbas.
 • Förbättrad kommunikation: Säkerställ att ditt budskap och din information når fram korrekt och tydligt till internationella målgrupper.
 • Konkurrensfördel: Håll dig steget före konkurrenterna genom att erbjuda dina produkter och tjänster på flera språk.
 • Ökad försäljning: Öka din försäljning genom att nå nya kunder och expandera din marknad.
 

Översättning kan vara lämpligt för:

 • Juridiska dokument
 • Tekniska manualer
 • Finansiella rapporter
 • Innehåll där kulturella referenser inte är relevanta
 

Lokalisering - Att anpassa sig till den lokala kontexten

 

Lokalisering går ett steg längre än översättning. Det handlar om att anpassa innehållet till en specifik kultur och marknad, med hänsyn till språkliga nyanser, kulturella referenser, och lokala vanor.

Föreställ dig att du lokaliserar en webbplats för den franska marknaden. Utöver att översätta texten måste du också ta hänsyn till saker som bildspråk, färgval och design för att säkerställa att webbplatsen resonerar med franska användare.

 

Fördelar med lokalisering

 • Djupare koppling till kunder: Bygg starkare relationer med dina kunder genom att anpassa ditt innehåll till deras kultur och preferenser.
 • Förbättrad varumärkesuppfattning: Skapa en positiv varumärkesimage genom att visa respekt för lokala kulturer och traditioner.
 • Ökad trovärdighet: Bygg förtroende hos dina kunder genom att kommunicera på ett autentiskt och lokalt relevant sätt.
 • Minskade kostnader: Undvik missförstånd och felkommunikation som kan leda till kostsamma misstag.
 

Lokalisering kan vara lämpligt för:

 • Marknadsföringsmaterial
 • Webbplatser
 • Programvara
 • Produkter med användargränssnitt

 

Vilken är rätt för dig?

 

Både översättning och lokalisering kan vara värdefulla verktyg för att nå en global publik. Det bästa valet för ditt företag beror på dina specifika mål och behov.

 

Vad vill du uppnå

Som sagt påverkas valet mellan översättning och lokalisering beroende på dina specifika mål och behov. Om du vill nå en bred publik och förmedla ditt budskap på ett tydligt och korrekt sätt kan översättning vara det bästa alternativet. Om du vill skapa en djupare koppling till dina kunder och bygga en stark varumärkesnärvaro på nya marknader, kan lokalisering vara ett bättre val.

 

Comactiva har gedigen expertis inom både översättning och lokalisering. Vi hjälper dig att navigera den globala språkliga utmaningen och säkerställa att ditt innehåll når rätt målgrupp på rätt sätt.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig att nå dina globala mål.

 

Hur lyckas man med strategisk internationalisering

Hur lyckas man med strategisk internationalisering

För att göra produkter, tjänster och varumärken lyckade på en global marknad är internationalisering och lokalisering avgörande.

Read More
Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Företag står inför utmaningen att inte bara nå ut till en bredare publik utan också att göra det snabbt. Denna dynamik har gett upphov till ett...

Read More
ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

För oss som arbetar med översättningar, lokalisering och språkteknik innebär ChatGPT och annan AI-teknik en helt ny dimension. Tjänsterna som hjälper...

Read More