Skip to the main content.

2 min read

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

Men optimerar det processen och är det kostnadseffektivt på sikt?

Alla som jobbar med kommunikation och marknadsföring på internationella företag funderar just nu på hur ChatGPT, DeepL och annan maskinöversättning ska användas. Behövs översättningsbyrån längre? Kan vi skära ner på våra lokaliseringskostnader med hjälp av ny teknik?

 

Det korta svaret är ja, företag kan spara pengar på att integrera AI-översättningar i sina processer. Är det klokt att säga upp kontakten med sin översättningsbyrå? Nej, det ska man nog tänka igenom både en och två gånger. Vi förklarar varför.

 

Säkerställ användandet av ny teknik 

 

I den digitala världen är det självklart att integrera teknik i nästan allt vi gör, översättningar. Dock kan behoven variera, ibland vill man ha en mänsklig professionell översättare som adderar sin erfarenhet, språkkunskap och lokalkännedom till arbetet. Ännu kan inte en maskin ersätta den mänskliga touchen som mottagaren av visst material förväntar sig.  
 
Det finns material som passar utmärkt att översätta med hjälp av AI-teknik. Är man ett företag som värnar om sitt varumärke och som vill säkerställa en viss tonalitet är det dock viktigt att integrera människan någonstans i processen. Oftast rör det sig om korrektur och efterredigering som innefattar kultur- och målgruppsanpassning. De som kulturanpassar behöver leva i det landet där materialet ska användas samt ha god kännedom från relevant bransch.  
 

Tumma inte på processen 

 

Det är här en språkpartner kommer in i bilden. En seriös språkpartner rekommenderar bäst lämpade process beroende på språk, typ av material, målgrupp och syfte. Företag kan dra nytta av språkminnen och företagsspecifika termdatabaser för att bygga kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lokaliseringsprocesser.  

 

Exempel på hållbara kvalitetssäkrade översättningsprocesser 

 

Översättning av webbsida för ett känt varumärke med en tydlig varumärkesprofil: 

  Språkteknik i form av språkminnen och termdatabaser används för att säkerställa konsekvens och önskat språkbruk 

  Mänsklig språkexpert skapar värde genom att vara med i den kreativa fasen 

  Lokal, professionell översättare säkerställer anpassning lokalt på plats där målgruppen finns 

  AI-översättning används på de delar som inte har komplex kontext, för att skapa kostnadseffektivitet  

  Kvalitetssäkring sker av människa och maskin, en oslagbar kombination 

 

Översättning av interna policy-dokument, engelska till svenska: 

Språkteknik i form av språkminnen och termdatabaser används för att säkerställa att rätt termer används och för att få ner kostnaderna (repetitioner + tidigare översatt material) 

AI-översättning används på de delar som inte har komplex kontext, för att skapa kostnadseffektivitet  

Kvalitetssäkring sker av människa och maskin, i samarbete  

 

Hur fungerar Deep L?


DeepL är ett företag som med hjälp av AI-teknik har byggt ett maskinöversättningsverktyg likt Google Translate. DeepL lovar dock bättre lokalisering av innehåll, och med det en högre kvalitet. De erbjuder också integrationer till webbsidor och applikationer.  

Att som företag använda sig av lösningar som DeepL och Google Translate kan vara en utmärkt idé om man behärskar språken som man översätter till och från. Eftersöker man kommunikation som över tid är harmoniserat och rimmar med företagets tonalitet är vår starka rekommendation att texten språkgranskas innan den publiceras.
 
Har man som företag en SEO-strategi som identifierat sökord som skall användas konsekvent på webbsidan bör man också lägga tid på att anpassa materialet och säkerställa användandet av sökord och fraser.  
 

 

Hur fungerar ChatGPT?

 

ChatGPT är en modell för naturligt språk som utvecklats av OpenAI. Det är en variant av GPT (Generative Pre-trained Transformer) som är specialiserad på att generera textbaserade svar och att svara på frågor.  

ChatGPT tränas genom att mata in stora mängder text från olika källor och utvecklar en förståelse för språket och kontexten. Det kan sedan användas för att generera naturligt klingande svar på skrivna frågor och för att underhålla konversationer. 

Det är viktigt att notera att ChatGPT är en AI-modell och att dess svar genereras baserat på sannolikheter och mönster i träningsdatan. Ibland kan det generera svar som inte är helt korrekta eller som kan uppfattas som missvisande. Det är alltid viktigt att använda kritiskt tänkande och verifiera informationen från ChatGPT genom mer tillförlitliga källor när det behövs. 

 

Slutsats

 

Har man som internationellt företag ingen språkpartner så är det ett ypperligt tillfälle att skaffa en. Det finns både tid och pengar att spara. Det är viktigt att säkerställa att språkpartnern arbetar i en transparent process och att AI-tekniken används på rätt sätt.  

 

 

Linda Gårdlöv CEO Comactiva webb

 

 

 
Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men...

Read More
Kraftfulla översättningsverktyg stärker varumärket

Kraftfulla översättningsverktyg stärker varumärket

Maskinöversättning, översättningsverktyg, termdatabaser och översättningsminnen är tekniska hjälpmedel som gör översättningsprocessen...

Read More
Spara tid med rätt språkpartner för översättningar

Spara tid med rätt språkpartner för översättningar

På marknads- och kommunikationsavdelningar är tid ofta en bristvara. Oavsett hur noga vi planerar och sätter deadlines försvinner tiden fortare än...

Read More