Skip to the main content.

2 min read

Översättning internt, ett bra strategiskt beslut?

Översättning internt, ett bra strategiskt beslut?

Som marknadschef eller kommunikationsansvarig på ett internationellt företag är det avgörande att förstå vikten av kvalitet på det innehåll som distribueras i företagets alla kanaler och på flertalet språk.   

 

Vill man kommunicera träffsäkert med sina målgrupper på alla marknader för att locka till köp och därmed bidra till företagets tillväxt behöver man arbeta strategiskt med översättning och lokalisering.

Många marknadschefer väljer att använda interna resurser för att skapa språkversioner av webbinnehåll, bloggar, kampanjmaterial. Detta ger blandade resultat.

Vad finns det för risker med att ge kvalitetsansvar till kollegor som inte är experter på innehållsskapande, marknadsföring eller översättning? 

 

Risker med interna översättningar av medarbetare 
 

Språkliga brister och kvalitetsproblem

Att överlåta översättningar till medarbetare utan tillräckliga språkkunskaper och erfarenhet kan resultera i språkliga felaktigheter, inkonsekvenser och bristande kvalitet. Detta kan påverka företagets trovärdighet negativt.  

 
Missad möjlighet att återanvända översättningar

Genom att inte ha tillgång till och nyttja språktekniker som språkminne och termdatabas gör att möjligheten att återanvända redan godkända och kvalitetsgranskade översättningar kan gå förlorad. Detta kan leda till onödigt dubbelarbete, ökad tid- och resursförbrukning. 
 

Bristande lokalkännedom och kulturell anpassning

Medarbetare utan specialiserad kompetens inom språk, översättning och innehållsskapande kan sakna den nödvändiga lokalkännedomen och förståelse för kulturella nyanser och lokala uttryck. Konsekvensen kan bli att marknadsföringsmaterialet inte anpassas korrekt till den lokala målgruppen och därmed inte engagerar eller påverkar dem på önskat sätt. 
 

Tids- och resursförluster

Att översätta, kvalitetsgranska och sätta upp en intern process för översättningar riskerar att ta värdefull tid från medarbetare specialiserade inom andra områden. Dessutom kan interna översättningar leda till ökad arbetsbelastning och stress för medarbetare som får ansvaret att översätta.  
 

Förlust av bransch- och företagsspecifik kunskap

Medarbetare utan specialiserad kompetens inom språk och översättning kan sakna den branschspecifika kunskap och förståelse som krävs för att kommunicera effektivt på den globala marknaden. Detta kan resultera i att man helt missar att använda bransch- eller företagsspecifika termer och begrepp som är viktiga för att upprätthålla professionalitet och expertis. 

Hitta en språkpartner som erbjuder precision, kvalitet och avlastning

Se inte översättningar som en kostnad,  se det som en investering med syfte at generera affärer på ytterligare marknader. 

Genom att skapa en lokal närvaro och genom att till exempel erbjuda er webbsida på flera språk öppnar ni dörren för internationell tillväxt och konkurrensfördelar.


Få konkurrensfördelar genom tätt samarbete 

Genom att samarbeta med en professionell översättningspartner med översättare och specialister inom språk ute på era marknader sparar ni tid samt säkerställer att rätt anpassningar görs. 

 

Språklig precision och lokalt anpassade översättningar

Nätverkets expertis i det lokala språket och kulturen säkerställer att ert kommersiella innehåll anpassas på ett sätt som engagerar och resonerar med den lokala målgruppen. 

 
Effektiv användning av tid och resurser

Genom att outsourca översättningsarbetet till en pålitlig översättningspartner kan ni frigöra tid och resurser för att fokusera på er kärnverksamhet. Därmed kan ni driva innovation och tillväxt samtidigt som ni låter experter ta hand om översättningsprocessen. 


Användning av språkteknik för konsistens och effektivitet

En etablerad översättningspartner använder moderna språktekniker, exempelvis översättningsminnen och termdatabaser, för att säkerställa enhetlighet och konsistens i översättningarna över tid.

Detta minskar risken för felaktigheter och sparar tid genom att återanvända redan godkända och kvalitetsgranskade översättningar. 

 
Tillgång till bransch- och företagsspecifika termer

En översättningspartner som är specialiserad inom er bransch kan garantera att bransch- och företagsspecifika termer används korrekt och konsekvent i all er kommunikation. Detta bevarar ert varumärkes unika röst och identifierbarhet på alla marknader. 

Ett samarbete som ger strategiska fördelar 

Genom att välja en strategisk språkpartner säkerställer ni att era budskap blir korrekt översatta och anpassade till den lokala kontexten, vilket i sin tur kan leda till ökad trovärdighet, kundlojalitet som skapar tillväxt.

Investera i er översättningsprocess, gärna med en språkpartner som tryggar kvalitet och kulturanpassning. 

 

NPS ett viktigt mått på kundnöjdhet för Comactiva

NPS ett viktigt mått på kundnöjdhet för Comactiva

På Comactiva är vi experter inom språk och översättningar och vi lovar kvalitet i alla våra leveranser. I vår strävan att bli ännu bättre skickar vi...

Read More
Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Nu blir det ännu enklare att köpa moderna språktjänster på nylanserad hemsidaComactiva Language Partner har funnits i 25 år och har en lång rad...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More