Skip to the main content.

1 min read

Comactiva stärker erbjudandet mot tillväxtföretag i Norden

Comactiva stärker erbjudandet mot tillväxtföretag i Norden

Företag som vill expandera och växa på nya marknader vänder sig till Comactiva Language Partner. Att sälja sin produkt eller tjänst på lokalt språk och med hjälp av lokal sökordsoptimering är A och O för en snabb utveckling av affären. Comactiva har gått från att vara en renodlad översättningsbyrå till att vara en partner som bidrar till den lokala tillväxten för sina kunder.

Främst är det svenska koncerner med dotterbolag på fler marknader som vänder sig till Comactiva. Enligt Tillväxtanalys senaste rapport* (2020), ökade antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet från 3 103 koncerner år 2018 till 3 813 koncerner under 2019, en trend som Gabriella Rudström, COO på Comactiva, upplever har hållit i sig.

Enligt rapporten från Tillväxtanalys är den största tillväxten i Finland och Danmark med ökningar på 193 respektive 172 nya bolag. En utveckling som Comactiva tydligt märker av då de nordiska språken är en stor del av översättningsbyråns affär.

”För en svensk kan finskan vara nog så krånglig. I översättningsbranschen är finskan också ett av de svårare och även dyrare språken att översätta till. Det beror på tillgången av professionella översättare samt språkets komplexitet”, säger Gabriella Rudström.

SEO-anpassade översättningar bidrar till tillväxt

På Comactiva har förfrågningarna ökat gällande SEO-anpassade översättningar, vilket signalerar att fler och fler företag satsar på att sälja och marknadsföra sig med hjälp av sina digitala kanaler. SEO-strategin har blivit en självklar del av marknadsföringsbudgeten.

”Språk är vår kärnkompetens och vi har tekniken för att säkerställa harmoniserad kommunikation på flertalet marknader samt för att stötta företags lokala SEO-strategier. Vi ser en enorm utveckling inom just SEO-anpassade översättningar vilket ju är helt naturligt  då man behöver sökordsoptimera på alla sina språk för att nå full framgång med sin strategi.

Har man till exempel gjort en SEO-analys finns det all anledning att dela den med oss som språkpartner och översättningsbyrå, vilket i sin tur kommer att påverka synligheten på Google på de marknader som man vill växa på”, säger Gabriella Rudström.

Läs mer om hur Comactiva tillsammans med vår samarbetspartner GOMO Group kan guida er rätt gällande sökordsanalyser och SEO-strategi. 

LÄS MER

 

*https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2021-09-17-svenska-koncerner-med-dotterbolag-i-utlandet-2019.html#:~:text=%C3%85r%202019%20fanns%20det%203,och%2019%20procent%20i%20Finland

Webinar | Navigating as a Global Marketer in the era of AI

2 min read

Webinar | Navigating as a Global Marketer in the era of AI

Marknadsföring | Lokalisering | Översättning

Read More
9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

4 min read

9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

Det är inte alltid lätt att upphandla en ny språkpartner och översättningsbyrå. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att få mest valuta...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

4 min read

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More