Skip to the main content.

1 min read

Comactiva stärker erbjudandet mot tillväxtföretag i Norden

Comactiva stärker erbjudandet mot tillväxtföretag i Norden

Företag som vill expandera och växa på nya marknader vänder sig till Comactiva Language Partner. Att sälja sin produkt eller tjänst på lokalt språk och med hjälp av lokal sökordsoptimering är A och O för en snabb utveckling av affären. Comactiva har gått från att vara en renodlad översättningsbyrå till att vara en partner som bidrar till den lokala tillväxten för sina kunder.

Främst är det svenska koncerner med dotterbolag på fler marknader som vänder sig till Comactiva. Enligt Tillväxtanalys senaste rapport* (2020), ökade antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet från 3 103 koncerner år 2018 till 3 813 koncerner under 2019, en trend som Gabriella Rudström, COO på Comactiva, upplever har hållit i sig.

Enligt rapporten från Tillväxtanalys är den största tillväxten i Finland och Danmark med ökningar på 193 respektive 172 nya bolag. En utveckling som Comactiva tydligt märker av då de nordiska språken är en stor del av översättningsbyråns affär.

”För en svensk kan finskan vara nog så krånglig. I översättningsbranschen är finskan också ett av de svårare och även dyrare språken att översätta till. Det beror på tillgången av professionella översättare samt språkets komplexitet”, säger Gabriella Rudström.

SEO-anpassade översättningar bidrar till tillväxt

På Comactiva har förfrågningarna ökat gällande SEO-anpassade översättningar, vilket signalerar att fler och fler företag satsar på att sälja och marknadsföra sig med hjälp av sina digitala kanaler. SEO-strategin har blivit en självklar del av marknadsföringsbudgeten.

”Språk är vår kärnkompetens och vi har tekniken för att säkerställa harmoniserad kommunikation på flertalet marknader samt för att stötta företags lokala SEO-strategier. Vi ser en enorm utveckling inom just SEO-anpassade översättningar vilket ju är helt naturligt  då man behöver sökordsoptimera på alla sina språk för att nå full framgång med sin strategi.

Har man till exempel gjort en SEO-analys finns det all anledning att dela den med oss som språkpartner och översättningsbyrå, vilket i sin tur kommer att påverka synligheten på Google på de marknader som man vill växa på”, säger Gabriella Rudström.

Läs mer om hur Comactiva tillsammans med vår samarbetspartner GOMO Group kan guida er rätt gällande sökordsanalyser och SEO-strategi. 

LÄS MER

 

*https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2021-09-17-svenska-koncerner-med-dotterbolag-i-utlandet-2019.html#:~:text=%C3%85r%202019%20fanns%20det%203,och%2019%20procent%20i%20Finland

AI-driven översättning för byråverksamheter

AI-driven översättning för byråverksamheter

Att översätta varumärkesbyggande kommunikation för sina kunder kan vara en utmaning för många kommunikationsbyråer. Idag finns det många...

Read More
Översättningar med automatiserad kvalitetsbedömning

Översättningar med automatiserad kvalitetsbedömning

Hög kvalitet på företagskommunikation stärker varumärket och skapar fler affärer. Traditionellt sker kvalitetssäkring av innehåll och...

Read More
Hur översättning och lokalisering kan förbättra produkterbjudandet

Hur översättning och lokalisering kan förbättra produkterbjudandet

Att lansera produkter på nya marknader kräver noggranna förberedelser och anpassningar. För produktansvariga är det avgörande att inte bara...

Read More