Skip to the main content.

2 min read

Ett år med ChatGPT –så har det påverkat översättningar

Ett år med ChatGPT –så har det påverkat översättningar

Att ta hjälp av AI för att spara tid i arbetet med repetitiva uppgifter är ett smart drag. Att använda AI för att boosta kreativiteten och öka kvaliteten på outputen, är ett annat. Det finns mycket att vinna genom att vara nyfiken och det finns en del fallgropar att akta sig för. 

 

ChatGPT är ett kraftfullt AI-verktyg som ger bra översättningar, framför allt för de enkla behoven. Handlar det om ad-hoc-projekt som inte har krav på specifik företagstonalitet och konsekvens på terminologi är det ett utmärkt val.

För företag som verkar internationellt och som har löpande behov av innehåll på multipla språk kan det bli administrativt tungt att manuellt hålla koll på företagsspecifika termer och nomenklatur. Här gäller det att tänka till och använda språkteknik som ett komplement till sina AI-översättningar. 

AI behöver träning för att leverera

 

Sedan många år tillbaka finns det språkteknik som håller ihop processen och som långsiktigt säkerställer kvaliteten och sparar pengar.

Denna teknik har likt dagens beställare av översättningar, fått sig en rejäl boost av AI.

Språkbranschens framtidsspanare är övertygade om att databaser för terminologi kommer att vara guldet i framtidens lösningar för kvalitetssäkrade och företagsspecifika AI-översättningar. De kommer att verka som ett filter som säkerställer både tonalitet och att rätt ord används på alla språk i kostnadseffektiva översättningsprocesser.

Idag ser många företag på översättningsminnen som ett sätt att spara pengar. Man återanvänder redan godkända och kvalitetssäkrade textstycken i det löpande innehållsarbetet för att komma ner i kostnad. Helt logiskt. Med hjälp av AI kommer man dock att förvänta sig ett ännu större värde av sitt översättningsminne.

AI behöver träning. Med det i åtanke kan man snabbt räkna ut att alla de stora översättningsminnen och innehåll i alla de hundratals språkkombinationer som många företag har skapat över tid.

Undvik tidstjuvar och onödig administration

 

AI-teknik utvecklad för översättningsbranschen sparar både tid och pengar långsiktigt. Kundspecifika översättningsminnen och termdatabaser hjälper AI:n att identifiera termer från redan översatta stycken för att i första hand plocka översättningen därifrån.

Det som inte finns i minnet sedan tidigare AI-översätts med hjälp av teknik som är speciellt utvecklad för översättningsbranschen. 

Valet av AI-motor är beroende av språkkombinationen och det finns olika AI som är tränade i olika delar av världen, vilket sin tur påverkar kvaliteten.

Översätter man stora massor text med hjälp av ChatGPT, i till exempel webbprojekt, kan det bli tidskrävande att manuellt administrera och kontrollera kvaliteten. 

Har man inte själv en trygg koppling till ChatGPT kan det vara ett bättre val att vända sig till en språkpartner.

En seriös översättningsbyrå använder AI som är specifikt utvecklad för språk, och säkerställer också att företagsspecifikt innehåll inte blir tillgängligt i den stora allmänna ”AI-poolen”.

Breddat utbud av språktjänster

Ett år med ChatGPT har revolutionerat språk- och översättningsbranschen genom att erbjuda snabbare och mer tillgängliga översättningstjänster. Beställare av översättningar har börjat se automatiserade språkmodeller som ett komplement till mänskliga översättare, vilket har effektiviserat och breddat utbudet av språktjänster.

På Comactiva arbetar vi med människa och maskin i kombination. Vi låter människan och språkexperten ta kvalitetsansvaret medan maskinen stödjer och effektiviserar arbetsprocessen.

Kontakta oss gärna för att hitta bästa lösningen för ert översättningsarbete. 

 

Kontakta oss

 

Linda Gårdlöv tillträder som VD när Comactiva Language Partner satsar på tillväxt

Linda Gårdlöv tillträder som VD när Comactiva Language Partner satsar på tillväxt

Comactiva Language Partner fyller 25 år och satsar kommersiellt. Översättningsbyrån ägs och drivs av Thomas Rösch och Victoria H Kilstam, tillsammans...

Read More
Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

För att skydda individer som rapporterar om missförhållanden och andra oegentligheter har EU infört ett nytt visselblåsardirektiv. Från och med 17...

Read More
Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Företag står inför utmaningen att inte bara nå ut till en bredare publik utan också att göra det snabbt. Denna dynamik har gett upphov till ett...

Read More