Skip to the main content.

2 min read

Hur översättning och lokalisering kan förbättra produkterbjudandet

Hur översättning och lokalisering kan förbättra produkterbjudandet

Att lansera produkter på nya marknader kräver noggranna förberedelser och anpassningar. För produktansvariga är det avgörande att inte bara översätta produktinformation, utan också lokalisera produkttexter, manualer och marknadsföringsmaterial för att nå ut till  dne nya målgruppen.  

 

Att anpassa sitt material för att skapa en kulturell relevans är lika viktigt som att översätta sitt material för lokal marknad. Vad är då skillnaden på lokalisering och översättning?

 

Engagera målgruppen på lokala marknader

Att lokalisera en produkt innebär att anpassa all kommunikation till den lokala marknadens språk och kulturella referenser. Detta går långt utöver att bara översätta ord, det innebär att säkerställa att ditt budskap är begripligt och engagerande för din målgrupp.

 

AI-strategier för effektiv lokalisering och översättning

När kunder kan förstå och relatera till produktinformationen, förbättras deras upplevelse av produkten. Översättning av produktinformation kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet, vilket i sin tur ofta ökar försäljningen och skapar tillväxt.

Språkteknik och AI har revolutionerat översättnings- och lokaliseringsprocesserna. AI-drivna översättningsverktyg kan snabbt och exakt översätta stora mängder text, vilket sparar tid och resurser. Dessa verktyg använder avancerade algoritmer för att förstå sammanhang och nyanser i språket.

 

Trots AI's styrkor är mänsklig språkexpertis fortfarande nödvändig för att säkerställa kvalitet och kulturell relevans. Human-in-the-loop-metoden innebär att mänskliga språkexperter granskar och finjusterar AI-genererade översättningar. Detta kombinerar det bästa av två världar, hastighet och noggrannhet.

 

Språklig konsekvens och branschexpertis

Terminologidatabaser säkerställer konsekvens i alla översättningar. Tack vare modern språkteknik går det alldeles utmärkt att automatisera kvalitetssäkring. Språktekniken flaggar för inkonsekvenser och säkerställer användandet av branschspecifika termer och begrepp. Genom regelbunden granskning av mänskliga experter säkerställs det att materialet är korrekt och engagerande.


Språkliga nyanser och kulturella skillnader

AI kan ibland missa språkliga nyanser och idiom som är viktiga för förståelsen. Human-in-the-loop säkerställer att dessa subtiliteter fångas upp och de översätts korrekt.

Det som fungerar i en kultur kan vara direkt olämpligt i en annan. Lokaliseringsexperter kan identifiera och anpassa kulturellt känsliga element för att undvika missförstånd och negativ respons.

 

Olika länder har olika krav på produktdata och märkning på produkter. På Comactiva har vi lokala branschexperter som säkerställer att kommunikationen uppfyller alla regulatoriska krav. Detta är en viktig del i lokalisering och som ofta förbises om man endast översätter. 


Ett stärkt varumärke på alla marknader

För produktansvariga är det alltså viktigt att arbeta, både med lokalisering och översättning av produktinformation.  Det kan vara en avgörande del i att lyckas på den globala marknaden.

Genom att kombinera språkteknik, AI och mänsklig expertis med human-in-the-loop-processer, säkerställer ni att all produktkommunikation är exakt, samtidigt som den uppfyller de kulturella och språkliga behoven hos  målgrupper.

Med dessa strategier förbättras kundupplevelsen, försäljningen ökar och ert varumärkes internationella närvaro stärks.

 

Vill du veta mer om hur Comactiva arbetar?

Kontakta en av våra experter
 
 
 
När det måste bli rätt - översättning av innehållsförteckning

När det måste bli rätt  - översättning av innehållsförteckning

I en alltmer globaliserad värld, där produkter ständigt säljs över landsgränser, är noggranna och korrekt översatta innehållsförteckningar...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More
Skalbar Lösning för Lokalisering

Skalbar Lösning för Lokalisering

I en alltmer globaliserad värld står företag med utmaningen att nå ut till en global publik med innehåll som resonerar med lokala målgrupper. Att...

Read More