Skip to the main content.

1 min read

Lumenradio tar hjälp av Comactiva inför börsintroduktion

Lumenradio tar hjälp av Comactiva inför börsintroduktion

För att säkerställa kvaliteten på översättningen av sin IPO tog Lumenradio hjälp av oss på Comactiva Language Partner. Under 2022 noterade det Göteborgsbaserade teknikbolaget sina aktier på Nasdaq First North. 


Inför börsintroduktionen sökte Lumenradio en språkpartner för översättning av sin IPO från svenska till engelska. Comactiva levererade en kvalitetssäkrad IPO på utsatt tid. 

Noteringen innebär att Lumenradio kan accelerera och fortsätta på sin tillväxtresa. De nya pengarna kommer bland annat att användas till fortsatt geografisk expansion, produktutveckling och på ytterligare företagsköp på både befintliga och nya marknader.

 

“På grund av ett stort intresse från utländska investerare beslutade vi väldigt sent i processen att prospektet skulle översättas till engelska. Det är nog inte många som skulle kunna kliva in under en så intensiv period, med så många intressenter, och leverera ett så fantastiskt gott arbete. 

Vi hade väldigt höga krav på kvalitet och leveranstid. Att då få jobba med en professionell partner som Comactiva underlättade enormt under denna tid då de tog fullt ägandeskap för arbetet med en leverans som var klart över förväntan. Något som även vårt juridiska ombud vid flertalet tillfällen påtalade.

Självklart kommer vi att jobba vidare med Comactiva”, säger Alexander Hellström, VD Lumenradio.


Comactiva översätter årligen en mängd årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annat material relaterat till investor relations. 

”Med 25 års erfarenhet i språkbranschen och upparbetade samarbeten med professionella översättare världen över, har vi på Comactiva skaffat oss stor kompetens inom området.

Vi har översättare som är specialiserade på finansiell översättning och kan den terminologi och de regelverk som gäller. Vi är vana vid de korta ledtider som krävs när delårsrapporter och prospekt ska ut till marknaden, säger Gabriella Rudström, COO på Comactiva.

 

Kort om LumenRadio 

Lumenradio är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar och säljer tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (”IoT”). 

Lumenradio erbjuder skalbara lösningar som bygger på en egenutvecklad och patenterad teknik för tillförlitlig trådlös dataöverföring på de öppna frekvensbanden, vilket ersätter traditionella kablar för styrning och automation. 

Lumenradio omsatte 144 miljoner kronor under de första nio månaderna 2022, motsvarande en tillväxt på 65 procent jämfört med samma period föregående år. 

Läs mer på lumenradio.com

Läs mer om Comactivas språktjänster här.