Skip to the main content.

3 min read

Marknadsförare, dra nytta av lågkonjunkturen!

Marknadsförare, dra nytta av lågkonjunkturen!

I en lågkonjunktur gäller det för alla marknadsförare att prioritera rätt aktiviteter för att nå potentiella kunder och för att vara fortsatt relevanta för befintlig kundbas.

Vi vet med säkerhet att efter en lågkonjunktur kommer det bättre tider, och det är de som prioriterat rätt som då får presentera uppåtgående staplar och grafer.

För internationella företag som ännu inte gjort sig synliga online på lokala marknader är det nu en ypperlig chans att skapa en relevant och affärdrivande närvaro online. Vi vet att en stor andel  av alla köp inom  B2B börjar med en sökning på Google, eller annan sökmotor. Sökningen sker dessutom i stort sett alltid på köparens modersmål.   

 

Därför räcker det inte att kommunicera på engelska  

Vi är många som har arbetat på företag där koncernspråket är engelska. Det har sina fördelar, men det finns en fälla som många företag lätt hamnar i. Har man koncernspråket engelska internt, är det lätt att tänka att engelskan fungerar lika bra externt till sina målgrupper, något som inte alltid stämmer.  

Vi svenskar är duktiga på engelska och det är lätt att tro att våra grannländer i Norden och Europa också är det. Så är dock inte fallet. I Europa är det endast Storbritannien och Irland som har engelska som modersmål. Inget av de andra länderna i Europa har engelskan varken som modersmål eller ens som officiellt andraspråk. 

 

Kultur- och målgruppsanpassa för att boosta tillväxt

Det är alltid bra att undersöka och förstå den specifika affärskulturen och språksituationen i det land du planerar att bedriva affärer i. Genom att ha kunskaper i det lokala språket kan du bygga starkare relationer, förstå kulturella nyanser och öppna dörrar till affärsmöjligheter. 


Exempel på länder där det inte räcker att kommunicera på  engelska:  

Frankrike: Engelskkunskaperna i Frankrike kan vara begränsade utanför de större städerna och bland äldre generationer. Franska är det dominerande språket och det föredras ofta i kommunikation. 

Tyskland: Trots att Tyskland är en stark aktör inom affärsvärlden kan engelskkunskaperna vara varierande, särskilt bland äldre generationer. Kunskaper i tyska kan vara värdefulla för att bygga starka affärsrelationer. 

Spanien: Med undantag för de mer turistintensiva områdena kan engelskkunskaperna vara låga i Spanien, särskilt bland den äldre befolkning. Spanska är det främsta språket. 

Italien: I Italien kan engelskkunskaperna vara låga, särskilt utanför större städer och turistområden. Italienska är det huvudsakliga språket som används. 

Grekland: Med undantag för vissa turistområden kan engelskkunskaperna vara begränsade i Grekland. Grekiska är det primära språket. 

Polen: Även om engelskkunskaperna ökar bland yngre generationer, kan kunskaperna vara låga i Polen. Polska är det huvudsakliga språket. 

Ungern: Engelskkunskaper kan vara begränsade i affärsvärlden i Ungern. Kunskaper i ungerska kan vara värdefulla för att förstå den lokala affärskulturen och för att bygga förtroende. 

Portugal: Engelska används i viss utsträckning i affärsvärlden i Portugal, men kunskaperna kan vara ojämna. Att ha grundläggande kunskaper i portugisiska kan vara till stor fördel vid affärsförhandlingar. 

 

Anpassa och översätt din webbsida kostnadseffektivt 


Det behöver inte vara dyrt att översätta en hemsida och genererar den dessutom nya affärer kan ni snabbt räkna hem investeringen.

Att översätta de 3–5 viktigaste sidorna, inklusive sidhuvud och sidfot kostar mellan 3 000 – 5 000 kronor. En större webbsida kan kosta från 10 000 per språk.

Att investera i översättning och lokalisering skapar ett långsiktigt värde och kan på sikt bidra till snabbare tillväxt . När vi kommer ur lågkonjunkturen och behovet av era produkter och/eller tjänster ökar igen har ni en skapat en lokal närvaro som driver in affärer från dag ett. Tänk vilken konkurrensfördel!

 
Konkreta tips för översättning av webbsida
 


Låg kostnad, hög avkastning:
  De allra flesta företag jobbar i enkla CMS-system där det är enkelt att skapa nya sidor och innehåll.  En översatt och lokaliserad webbplats kan generera nya kunder som snabbt ger avkastning på investeringen i översättning. 

Öka företagets värde: Att nå och engagera kunder på olika marknader ger möjligheten att expandera och få insikt i vad som efterfrågas. En flerspråkig webbplats kan öka värdet på företaget vid en eventuell försäljning. 

Fokusera på viktiga sidor: Du behöver inte översätta varje sida på din webbplats. Identifiera de viktigaste sidorna, formulären och elementen och översätt dem för att visa att du är öppen för samarbete. Anpassa översättningarna baserat på besökarnas beteende och prioritera de sidor som är mest relevanta för din målgrupp. 

Optimera för SEO: Skapa lokaliserade versioner av webbplatsen för att öka synligheten på olika marknader. Använd rätt domännamn för att förbättra sökbarheten. Genom att synas som ett sökresultat på till exempel på Google på flera språk, ökar du dina chanser att hittas av potentiella kunder. 

Översatt kommunikation bidrar till bättre konkurrenskraft, stärker varumärket och ökar er lönsamhet! 

På Comactiva hjälper vi dig att komma i gång snabbt och enkelt.  

Vi har expertkunskap inom målgrupp & kulturanpassade översättningar, SEO-översättningar och konsulterar inom språk.  

 

Läs mer om hur vi arbetar med webböversättningar, eller boka ett förutsättningslöst & kostnadsfritt möte direkt med en av våra specialister! 

 

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men...

Read More
9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

Det är inte alltid lätt att upphandla en ny språkpartner och översättningsbyrå. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att få mest valuta...

Read More