Skip to the main content.

2 min read

Maskinöversättning vs AI översättning: Vad skiljer dem?

Maskinöversättning vs AI översättning: Vad skiljer dem?

När man dyker in i världen av översättningstekniker är det svårt att förstå skillnaden mellan de två främsta konkurrenterna: maskinöversättning och AI översättning. Dessa tekniker har tydligt förändrat vårt sätt att hantera språkbarriärer, men vad är det som skiljer dem?

 

Maskinöversättning: Detta är det klassiska tillvägagångssättet inom översättningsteknik. Den bygger på fastställda algoritmer och regler för att konvertera text från ett språk till ett annat. Den är snabb och effektiv, särskilt för enkla eller standardiserade textöversättningar, men den har en tendens att vara inneffektiv i att förstå nyanser och kulturella sammanhang i språket. Den är lämpligt för grundläggande, bokstavliga översättningar, men kan ha svårigheter med komplexitet och finess.

 

AI Översättning:  Den revolutionerande utmanaren – AI översättning. Denna metod använder sig av avancerad maskininlärning och neurala nätverkstekniker. Den översätter inte bara ord, den strävar efter att förstå och förmedla kärnan och nyanserna i det ursprungliga språket. AI översättning anpassar sig och förbättras över tid, och blir allt skickligare på att hantera idiomatiska uttryck och specialiserad terminologi. Den är särskilt effektiv för översättningar där sammanhang, ton och kulturell relevans är avgörande.

 

Här är haken!

När det gäller att välja mellan de två, har du nästan inget val. De flesta tidigare verktygen för maskinöversättning tar steget mot AI och neural inlärning. Ordet cirkulerar förstås fortfarande, och det finns översättningsverktyg som ännu inte har tagit steget men min professionella gissning är att allteftersom fler företag bestämmer sig för att använda AI-drivna verktyg för översättning, kommer ordet "Maskinöversättning" antingen att dö ut eller få en ny, modern betydelse med fokus på generativ AI. Detta kommer naturligtvis att skapa nya frågor kring integritet och "translation bias", men jag lämnar dessa till ett framtida blogginlägg.

 

Här är tre exempel på nuvarande AI-drivna översättningsverktyg:

  • Google Translate: Använder avancerad maskininlärning och neurala nätverk för att tillhandahålla översättningar i realtid över en mängd språk. Känt för att översätta webbsidor, dokument och text i bilder genom sin mobilapp.
  • DeepL Translator: Berömd för sina exceptionellt naturliga och flytande översättningar, DeepL använder en av de mest sofistikerade neurala nätverksmodellerna för språk. Det är prisat för sin förmåga att hantera nyanser och sammanhang effektivt.
  • Microsoft Translator: Driven av Microsofts AI-teknologi, erbjuder detta verktyg översättningar över ett brett spektrum av språk. Integrerat i Microsofts produkter, inkluderar det funktioner för offline-översättningar, dokumentöversättningar och en personlig frasbok.

 

Sammanfattningsvis blir det mindre och mindre viktigt att förstå skillnaderna mellan maskinöversättningar och AI-översättningar eftersom gränserna mellan dem blir allt mer otydliga.

Så länge du förstår skillnaderna mellan traditionella maskinöversättningar och de moderna AI-drivna maskinöversättningarna samtidigt som du håller dig uppdaterad om generativ AI, kommer du att klara dig bra.

 

 

 

Tack för att du läste mitt inlägg, hoppas att du fick några värdefulla insikter!

Vill du lära dig mer om AI-översättningar eller diskutera dina översättningsbehov?

Email: simon.giulja@comactiva.se

Boka 15 eller 30 minuter

 

 

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men...

Read More
Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Företag står inför utmaningen att inte bara nå ut till en bredare publik utan också att göra det snabbt. Denna dynamik har gett upphov till ett...

Read More
Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

I takt med AI:s framväxt har affärsvärlden blivit mer konkurrensutsatt. Detta har lett till att globala organisationer har bildat interna AI-grupper...

Read More