Skip to the main content.

1 min read

Navigating as a Global Marketer in the era of AI | Video

Navigating as a Global Marketer in the era of AI | Video

Det är svårt att hänga med i de snabba AI svängarna. Hur håller man sig uppdaterad om alla nya möjligheter och eventuella hot, och hur ser framtiden ut när utveckling är konstant?

 

För att underlätta i din roll som marknadsförare, bjuder vi på värdefulla insikter i vårt senaste webinar.  Du får en  bättre förståelse för hur du ska förhålla dig  till AI och hur det påverkar ditt arbetet med
marknadsföring, lokalisering och översättningar. 

Webinaret är på engelska och titeln är: Navigating as a Global Marketer in the era of AI 

Titta nu


 

Några av de punkter som berörs i webinaret:

 
 

Vad är fakta och vad är hallucinationer
Integritet, säkerhet, IP-rättigheter, öppenhet
Hur kommer det som händer på OpenAI just nu att påverka oss

 

Vanliga frågor marknadsförare ställer sig

Har vi kontroll över vår data?
Hur kommer "vårt" Internet att se ut?
Kan vi skapa en kundrelation genom generativ AI? 
Hur ser vi till att vi har en konsekvent röst?​

 

 Hur har utvecklingen sett ut och vad kan vi förvänta oss framåt?

Konkurrens och öppenhet
GPT-SW3 - 40B-parametrar, öppen licens som släpptes i november 2023

Titta nu

 


Experterna: 

 

Gabriella Rudström Rund Bild

Gabriella Rudström

COO at Comactiva Language Partner

Gabriella Rudström, COO på Comactiva Language Partner, har
nästan två decenniers erfarenhet av professionella översättningar och
lokaliseringsprojekt. Hennes expertis är grundad i att hjälpa Comactivas
kunder på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Martin Modigh Kalrsson | Round

Martin Modigh Karlsson

CEO at We Are Bridget

Martin Modigh Karlsson är en erfaren marknadsförare och VD för den
svenska varumärkes- och marknadsföringsbyrån Bridget. Han har under
de senaste tio åren arbetat med många kunder för att anpassa och förutse
förändringar, integrera avancerad teknik och strategiförändringar. 

 
En bild som visar svampar, svamp, text, Matsvamp

Automatiskt genererad beskrivning
 

 

 

 

 

 
Webinar | AI- teknologi hot eller möjlighet för marknadsförare?

Webinar | AI- teknologi hot eller möjlighet för marknadsförare?

AI-teknologin utvecklas snabbt och marknadsförare världen över ställer sig samma frågor: Hur säkerställer jag att AI-genererat innehåll är korrekt?...

Read More
Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

I takt med AI:s framväxt har affärsvärlden blivit mer konkurrensutsatt. Detta har lett till att globala organisationer har bildat interna AI-grupper...

Read More
Lär känna vårt team – Gabriella Rudström

Lär känna vårt team – Gabriella Rudström

Hej Gabriella! Hur brukar kunder och kollegor beskriva dig?

Read More