Skip to the main content.

1 min read

Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

För att skydda individer som rapporterar om missförhållanden och andra oegentligheter har EU infört ett nytt visselblåsardirektiv. Från och med 17 december berörs också privata företag.

 

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion.

Från och med 17 december berörs också privata arbetsgivare med minst 50 anställda. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Visselblåsarfunktionen måste tydligt kommuniceras 


Syftet är inte bara att skydda individer utan även att uppmuntra till en transparent och rättvis arbetsmiljö där olagligheter kan avslöjas och åtgärdas.

På Comactiva hjälper vi till med att översätta kommunikationen så att relevant information finns tillgänglig på de språk medarbetare talar i organisationen. 

Det är viktigt för alla berörda att få information som tydligt beskriver vem som omfattas och hur man rapporterar. 

Från och med den 17 december 2023 kräver den svenska visselblåsarlagen att alla företag med minst 50 anställda implementerar en rutiner för en visselblåsning. 


Visselblåsarlagen i Sverige

Den svenska visselblåsarlagen, som egentligen heter Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden”, infördes som svar på EU:s visselblåsardirektiv.

Direktivet tydliggör hur viktigt det är att skyddet av visselblåsare stärks och att företagen implementerar ett system för så kallad whistleblowing”.

Skyddet för visselblåsare stärks, transparensen ökar och såväl företagets som de anställdas välmående värnas.

Visselblåsarlagen innebär att företag med över 50 anställda måste kunna garantera inte bara sina heltidsanställda utan också bland annat volontärer, praktikanter och aktieägare möjligheten att visselblåsa konfidentiellt – sammanfattat alla som utför något arbete å företagets vägnar.

Företag måste också ge potentiella visselblåsare information om visselblåsning, och se till att inkomna ärenden hanteras korrekt.

Mer än ett direktiv 

Genom att tidigt identifiera missförhållanden som behöver åtgärdas sparar man som företag pengar. Med en sund företagskultur med hög transparens trivs människor, vilket ger engagerade medarbetare och nöjda kunder.

 

Vi hjälper er att nå alla era medarbetare med information kring visselblåsarlagen – oavsett språk och land.

Kontakta oss

 

Linda Gårdlöv tillträder som VD när Comactiva Language Partner satsar på tillväxt

Linda Gårdlöv tillträder som VD när Comactiva Language Partner satsar på tillväxt

Comactiva Language Partner fyller 25 år och satsar kommersiellt. Översättningsbyrån ägs och drivs av Thomas Rösch och Victoria H Kilstam, tillsammans...

Read More
Webinar | Navigating as a Global Marketer in the era of AI

Webinar | Navigating as a Global Marketer in the era of AI

Marknadsföring | Lokalisering | Översättning

Read More
Skalbar Lösning för Lokalisering

Skalbar Lösning för Lokalisering

I en alltmer globaliserad värld står företag med utmaningen att nå ut till en global publik med innehåll som resonerar med lokala målgrupper. Att...

Read More