Skip to the main content.

2 min read

AI-driven översättning för byråverksamheter

AI-driven översättning för byråverksamheter

Att översätta varumärkesbyggande kommunikation för sina kunder kan vara en utmaning för många kommunikationsbyråer.  Idag finns det många alternativ på marknaden. Vi reder ut vad man som byrå bör tänka på och  vilka alternativ som det finns som vi rekommenderar när du ansvarar för en kunds kommunikation. 

 

Säkerheten är av yttersta vikt när man använder AI. Det är viktigt att fråga sig om de AI-system ni använder är tillräckligt skyddade mot cyberhot och dataintrång. Detta inkluderar att implementera tillförlitliga säkerhetsprotokoll och kontinuerligt övervaka systemet för att upptäcka potentiella sårbarheter.

 

Hur kan ni hantera känslig data?

AI-system hanterar ofta stora mängder data, inklusive känslig information. Det är avgörande att ha en plan för att skydda denna data. Detta kan innebära kryptering, anonymisering och strikt åtkomstkontroll för att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till känslig information.

 

Vem är ansvarig för resultatet?

Ansvarsfrågan är central när det gäller AI. Det är viktigt att tydligt definiera vem som är ansvarig för de beslut och resultat som genereras av AI-systemet. Detta inkluderar att ha en ansvarig person eller ett team som övervakar AI:s prestanda och hanterar eventuella problem som uppstår.

 

Har ni en enhetlig process?

För att säkerställa effektivitet och efterlevnad är det viktigt att ha en enhetlig process för hur AI används inom företaget. Detta innebär att ha standardiserade arbetsflöden, tydliga riktlinjer och en gemensam förståelse för hur AI ska integreras i verksamheten.

 

Hur säkerställer ni mätbara långsiktiga värden?

För att verkligen dra nytta av AI är det viktigt att kunna mäta dess påverkan på lång sikt. Detta innebär att sätta upp tydliga mål och nyckeltal för att utvärdera AI:s prestanda och dess bidrag till företagets övergripande strategi. Regelbundna utvärderingar och justeringar baserat på dessa värden är avgörande för att säkerställa att AI fortsätter att leverera över tid.

 

 

Vad finns det för alternativ till öppna AI-plattformar?

 
 

Frame 72

 

Övergripande kontroll med AI-teknik utvecklad för översättning

En säker plattform som erbjuder många funktioner för alla era översättningsbehov.
Comactivas Translation Management System (TMS) erbjuder flera AI-funktioner som till exempel AI-översättning, automatiserad kvalitetssäkring och finjustering.

 

Andra värdefulla TMS-funktioner för effektiv översättning 

  • Integrationer med era system (CMS, PIM etc.)
  • Automatiserade arbetsflöden
  • Kundspecifika översättningsminnen och ordlistor

 

 

 

Säker AI-översättning med Comactivas språkteknik 

 Välj AI-översättning med eller utan språklig kvalitetskontroll och anpassa processen efter era behov.

Till skillnad från offentliga OpenAI-system sker AI-översättningarna i en säker plattform med företagsspecifika översättningsminnen och ordlistor för att öka kvaliteten och skapa långsiktigt värde för er.

 

 

Frame 90-1

 

Direkt tillgång till säker AI-översättning 

AI-teknologi utvecklad för språkbranschen erbjuder:

  • Säker och trygg miljö
  • Omedelbara översättningar
  • Tidsbesparing och kontroll på kostnader
  • Finjustering efter kundens tonalitet och terminologi

 

Med rätt verktyg och strategi kan ni leverera verkligt affärsvärde till era kunder

 

Genom att implementera AI på ett strategiskt sätt kan ni nu öka speed-to-market genom att effektivisera processer och göra det möjligt att leverera projekt snabbare. Det bidrar också till kostnads- och tidseffektivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter och frigöra resurser för mer värdeskapande arbete.

 

Säkerställ hög kvalitet genom kontinuerlig kurering av språkdata och med human-in-the-loop. Med AI som stöd är det enkelt att skala upp verksamheten utan proportionella kostnadsökningar och förbereda er för framtidens utmaningar, vilket säkerställer långsiktig konkurrenskraft.

 

 

Namnlös design - 2024-03-11T133427.899
 

"Vill du veta mer om hur ni kan leverera verkligt värde till era kunder?"

 
Boka möte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

Det är inte alltid lätt att upphandla en ny språkpartner och översättningsbyrå. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att få mest valuta...

Read More
AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet...

Read More
Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Nu blir det ännu enklare att köpa moderna språktjänster på nylanserad hemsidaComactiva Language Partner har funnits i 25 år och har en lång rad...

Read More