Skip to the main content.

2 min read

Spara tid med rätt språkpartner för översättningar

Spara tid med rätt språkpartner för översättningar

På marknads- och kommunikationsavdelningar är tid ofta en bristvara. Oavsett hur noga vi planerar och sätter deadlines försvinner tiden fortare än vad vi önskar.

Tidsplaner som spricker och sent upptäckta behov hör till vardagen för de flesta marknadsförare. Det är en av anledningarna till att leveranstid ofta anges som en av de viktigaste faktorerna i valet av språkpartner.

Här får du tips på hur du tillämpar formeln kopplat till några vanliga krav vad gäller leveranstid.

Ert behov:  Snabböversättningar

”Min översättningsbyrå och språkpartner måste kunna leverera brådskande översättningar inom ett par dagar.”

 

Metod för tidsbesparing:

Kommunikation är A och O för att spara tid i översättningsprocessen. Kontakta din översättningsbyrå tidigt i projektet för att få en översättare med rätt branschkunskap inbokad vid önskad tidpunkt. Om det uppstår förseningar eller förändringar under processens gång, meddela detta direkt så att projektledare och översättare är uppdaterade.

 
Ert behov:  innehåll för distribution på flera marknader

”Det är extremt viktigt att alla språkversioner finns färdiga i rätt format det datum då vår kampanj ska lanseras.”

 

Metod för tidsbesparing:

Många företag lägger ut ansvaret för översättning på sina lokala kontor vilket gör det tidskrävande att jobba i gemensamma processer gällande kampanjerna.

Ibland spricker tidsplanen och översättningarna måste snabbt utföras av en medarbetare som inte är översättare. Det kan resultera i att kampanjen uppfattas på olika sätt från marknad till marknad och i värsta fall inte alls överensstämmer med önskad tonalitet och global varumärkesprofil.

Dessa problem kommer du ifrån om du anlitar en översättningsbyrå och språkpartner som hjälper dig att koordinera innehållet och ansvarar för kommunikationen med alla de lokala marknaderna. Inget riskerar att falla mellan stolarna, tidsplanen blir densamma för alla språk och högsta prioritet är att kampanjerna skall få ett positivt utfall på alla marknader.


Ert behov:  Löpande ändringar i översättningsprocessen

”Det måste finnas utrymme för justeringar och tillägg i mitt material efter att översättningarna påbörjats.”


Metod för tidsbesparing:

En översättning är en skräddarsydd produkt som tillverkas på beställning och för varje språk är en översättare och en korrekturläsare inblandade. Ju fler språk texten ska översättas till, desto mer tid går åt till kommunikation vid ändringar och desto längre tid tar processen. Försök därför så långt som möjligt att inte skicka i väg texten för översättning förrän den verkligen är helt färdig. I slutändan sparar du tid på att alla inblandade internt i din organisation får säga sitt först – innan texten går i väg till översättarna.

Ert behov: Ändringar efter leverans

” Vi kommer att granska översättningarna internt efter leverans och vill snabbt kunna få in eventuella ändringar.”


Metod för tidsbesparing:

Specificera i beställningen att det ska finnas utrymme för intern granskning och ändringar efter leverans så att alla inblandade är införstådda med detta. Kontakta din projektledare redan när behovet av språktjänster uppstår för att få hjälp med att ta fram en hållbar tidsplan för beställningen och tydliggöra förväntningarna. Det kostar inget att fråga om råd – snarare kan det vara kostsamt att inte göra det!

Ert behov:  Filhantering

”Vi har ett brådskande översättningsbehov och jag skickar med en PDF-fil där ni kan klippa ut det som är markerat för översättning.”


Metod för tidsbesparing:

Olika typer av översättningar kräver att vi arbetar i olika format. Oftast är redigerbara originalfiler att föredra. Det är tidskrävande att extrahera text från PDF-format eller hämta den från till exempel en webbsida, vilket innebär större resursåtgång och högre kostnad. Rådfråga gärna din projektledare. Ibland finns det snabbare och enklare lösningar än du känner till.

Slutsats:

Den tid du lägger på att planera och tydliggöra förväntningar och löpande kommunicera förändringar får du igen med god marginal – i både tid och pengar.

 

Läs mer om Comactivas språktjänster här!

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengarMen optimerar det processen och är det kostnadseffektivt på sikt?

Read More
Översättningar + SEO gynnar tillväxt

Översättningar + SEO gynnar tillväxt

Varför är det så viktigt att sälja på köparens språk och hur ökar ni er synlighet på Google? Finns det sätt att öka sin försäljning på lokala...

Read More
Comactivas VD gästar Onlinification-Podden

Comactivas VD gästar Onlinification-Podden

Comactivas VD gästar Onlinification-Podden och pratar om komplexiteten gällande översättningar och språk.Varför är det så viktigt att sälja på...

Read More