Skip to the main content.

2 min read

Vinna eller försvinna - översättningsbyråns framtid

Vinna eller försvinna - översättningsbyråns framtid

I november har det gått ett år sedan AI och tjänster som ChatGPT blev tillgängliga för alla. Som vd på en översättningsbyrå får jag ofta frågan om vår existens är hotad, och om våra språktjänster är relevanta i en tid då AI kan ta över våra jobb. Riktigt så enkelt är det dock inte.   


Under året som gått har jag mött olika krav och kundperspektiv. Några företag var relativt snabba med att testa AI för att få ned kostnaderna för översättning och lokalisering.

ChatGPT är ett fantastiskt verktyg och kan producera bra översättningar, för vissa behov. När det kommer till kvalitetssäkring, konsekvens, företagsspecifika anpassningar, kontext och komplexa översättningar till språk som beställaren själv inte behärskar kan det bli svårare att hitta effektivitet i arbetet. 


Kvalitetsproblem och tidskrävande


Många av de företag som var snabba att testa AI för översättningar ser vi nu återvända till oss. Problemet är inte översättningarna i sig utan det är är just effektiviteten och återanvändandet av redan översatt material samt konsekvensen i språkbruket. Utan investeringar i språkteknik så som översättningsminnen och termdatabaser är det tidskrävande att arbeta internt med kvalitetssäkring och konsekvens. 

För många företag har varumärket ett värde i sig. Tonalitet och företagsspecifika termer är vad som gör kommunikationen runt ett varumärke unikt.  Utan en etablerad process, rätt språkkompetenser och modern språkteknik som stöd, blir det snabbt tidskrävande och med bristande resultat. 

Andra företag såg andra möjligheter med  AI och ny teknik, istället för att ta hem arbetet och lägga kvalitetsansvaret in-house så ställde de nya krav på oss som språkpartner.


Utvecklas med ny teknik tillsammans


AI och ny teknik i all ära och självklart ska det användas för att effektivisera arbetet och för att möjliggöra kostnadseffektiva arbetsprocesser. 

Som leverantör av språktjänster har vi funderat både en och två gånger på hur vi också i framtiden ska kunna leva upp till vårt kvalitetslöfte samtidigt som vi integrerar AI och ny teknik i våra arbetsprocesser. Vi behöver förstå och utvecklas med nya kundkrav i åtanke.  


Lokalisering för att attrahera fler

Vikten av att förändras och anpassa oss utefter nya förutsättningar är det nya normala. Under en ganska lång tid framöver tror jag att språkexpertens värde kommer att öka, inte minska som många befarar. 

I den traditionella översättningsprocessen är det människan som gör hela jobbet. Det är den mänskliga specialisten som sätter sig in i företagstonalitet, kontext och målgrupp, översätter och anpassar utefter lokal marknad samt korrekturläser och efterredigerar vid behov.

Resultatet blir oftast av hög kvalitet men till vilket pris? 

Genom att integrera teknik i de delar av processen som är tidskrävande och kanske till och med tråkiga skulle man i stället kunna nyttja specialisten för de delar som skapar faktiskt affärsvärde. Strategi, kreativitet och nyanser som bara en människa kan skapa. 

Genom att nyttja en eller flera språkexperter i det kreativa arbetet inför en global kampanj, skulle man direkt få ovärderlig input och kunskap om de lokala marknaderna, vilket ökar träffsäkerheten där kampanjen ska attrahera kunder. 

Värdeskapande språktjänster

På Comactiva har vi alltid arbetat med mycket mer än översättning. Självklart är det basen i allt vi gör och de allra flesta som arbetar i språkbranschen är professionella översättare. Som översättare och lingvist har man investerat fem år i universitetsstudier.

Att vara översättare är alltså en profession med hög yrkesstolthet och arbetet har fungerat ungefär på samma sätt i årtionden. 

Min spaning är att de översättare och språkexperter som omfamnar ny teknik kommer att skapa ännu mer värde för företag och kunder. 

Många företag har anammat tjänster som ChatGPT och integrerat det som en naturlig del av arbetet.

För att spara tid och pengar på översättnings- och lokaliseringsarbetet kommer det dock också framåt, att vara mest kostnadseffektivt att samarbeta med en språkpartner som tar ansvar för teknik, kvalitet och deadlines. 

Läs också:

När är AI-översättning en bra idé?

Översättning internt, ett bra strategiskt beslut?

 

Webinar BANNER Left

 

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Nu blir det ännu enklare att köpa moderna språktjänster på nylanserad hemsidaComactiva Language Partner har funnits i 25 år och har en lång rad...

Read More
Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och...

Read More
AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengarMen optimerar det processen och är det kostnadseffektivt på sikt?

Read More