Skip to the main content.

1 min read

Comactiva blir en ledande fullservicepartner inom lokalisering

Comactiva blir en ledande fullservicepartner inom lokalisering

Göteborg 4 mars 2024 – Comactiva Language Partner, leverantör inom språktjänster och kvalitetsöversättningstjänster, omorganiserar sig för att bättre möta nya kundkrav kopplat till teknik och AI. Företaget breddar sitt utbud av språktjänster och erbjuder nu helhetslösningar för språk och lokalisering.

Under det senaste året har språkbranschen utvecklats mer än vad den gjort under det senaste årtiondet. Något som också kunderna har noterat och som har resulterat i förändrade kundkrav och förväntningar.

Hos Comactiva ser man en ökad efterfrågan från företag som vill arbeta mer med AI integrerat i sina processer för språk och översättningar. Lokalisering har också blivit ett begrepp som innebär att man tar ett helhetsgrepp kring arbetet att nå sina målgrupper på lokala marknader.


Affärsvärde som går att mäta

 

”Det är dags att tydligare positionera Comactiva som en strategisk partner för företag som söker heltäckande lösningar för språk, översättningar och lokalisering. Tack vare AI och uppdaterad språkteknik med smidiga integrationer och arbetsflöden kan vi nu skapa mätbara värden för våra kunder”, säger Linda Gårdlöv, vd på Comactiva Language Partner.


Comactiva tar ett stort steg framåt genom att våra projektledare nu blir Localization Success Managers.
Det här steget handlar om att ge kunder bättre service, smartare lösningar och starkare partnerskap.

 

”Vi satsar på AI för att effektivisera och förbättra, så att våra kunder kan fokusera på det de gör bäst. Tillsammans siktar vi på snabba och mätbara resultat tillsammans med högre språklig kvalitet”, säger Linda Gårdlöv.

 

 

Namnlös design (76)

 

Prenumerera på bloggen för att hålla dig uppdaterad
om det senaste inom lokalisering och språkteknik.

 

 

Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

Är ni rustade för ny Visselblåsarlag?

För att skydda individer som rapporterar om missförhållanden och andra oegentligheter har EU infört ett nytt visselblåsardirektiv. Från och med 17...

Read More
Comactiva Language Partner utökar teamet

Comactiva Language Partner utökar teamet

Trots tillgänglig språkteknik är det tidskrävande att kvalitetssäkra och få konsekvens i sin kommunikation. Fler och fler företag vänder sig till...

Read More
Översättning ökar försäljningen för E-handeln

Översättning ökar försäljningen för E-handeln

Som e-handlare är Black Week och Julhandeln viktiga perioder för att öka försäljningen och bygga nya kundrelationer. Det är också en möjlighet att nå...

Read More