Skip to the main content.

1 min read

Projektledare eller Localization Success Manager?

Projektledare eller Localization Success Manager?

Språkbranschen som levererar översättningar och språkteknik till globala företag befinner sig mitt i den största transformationen någonsin. Artificiell Intelligens (AI) tillsammans emd nya kundförväntningar har omdefinierat översättarens roll och projektledarens vardag. 

 

På Comactiva Language Partner har alla kunder en dedikerad projektledare som ansvarar för kvalitet, process och leverans, men inte bara det, projektledaren ansvarar också för kostnadskontroll,  bransch- och språklig expertis samt uppföljning och kurering av språkteknik.

Titeln projektledare är inte längre en rättvis representation för detta stora ansvar. Vi har därför valt att döpa om våra projektledare till Localization Success Managers, för att tydligt visa på det värde som de skapar för våra kunder.

 

Vad gör en Localization Success Manager?

Till skillnad från projektledarrollen tar en Localization Success Manager ett större ansvar för helheten kring den flerstpråkiga globala kommunikationen på en kopplat till språk, översättningar och lokalisering . Det kan handla om allt från genomgående analyser av behov, språkteknik, integrationer till olika system, uppbyggnad av översättnings- och lokaliseringsprocesser, kurering av språkdata samt uppföljning av KPI:er.

 

Nyckelansvarsområden för en Localization Success Manager:

Kundkontakt: Localization Success Managern är den primära kontaktpersonen för kunderna, de förstår deras behov och krav och kan därigenom leverera skräddarsydda processer för lokalisering.

Helhetsansvar: En Localization Success Manager ansvarar för helhetsbilden av ett företags lokaliseringsbehov. Detta inkluderar att analysera, planera och bygga processer samt mäta resultat och optimera över tid.

Kurering av språkteknik och språkdata: Localization Success Managern har ansvar för kurering av integrationer, översättningsminnen, företagsspecifika AI-modeller och annan språkteknik och språkdata.

Projektledning: Ansvaret för projekt försvinner inte med den nya rollen utan är en del av den, vilket inkluderar allt ovan nämnt kring en projektledares ansvarsområden.


Språkbranschens transformation har lett till ett skiftat fokus från projektbaserat arbete till mer mätbart värdeskapande arbete.

 
 
image-png-Jun-07-2024-10-53-57-2197-AM
 

 

Vill du veta mer om hur en Localization Success Manager kan hjälpa dig? 

 
Boka möte

 

 
Comactivas nya vd vill förändra kundernas syn på översättningstjänster

Comactivas nya vd vill förändra kundernas syn på översättningstjänster

”Jag vill att alla våra kunder och blivande kunder ska förstå att språktjänster inte bara är en nödvändig kostnad utan att de ger ett enormt...

Read More
De lärda varnar för AI-utvecklingens framfart

De lärda varnar för AI-utvecklingens framfart

Max Tegmark är professor vid Massachusetts Institute of technology, MIT, och leder organisationen Future of life institute. I augusti publicerades...

Read More
5 myter om språk- och översättningar | Comactiva

5 myter om språk- och översättningar | Comactiva

Vi går med största sannolikhet mot en lågkonjunktur och att hitta smarta sätt att kostnadseffektivt arbeta med innehåll på fler språk kan göra stor...

Read More