Skip to the main content.

1 min read

Hur lyckas man med strategisk internationalisering

Hur lyckas man med strategisk internationalisering

För att göra produkter, tjänster och varumärken lyckade på en global marknad är internationalisering och lokalisering avgörande.

 

Internationalisering är den strategiska processen att utforma produkter, tjänster och innehåll så att de enkelt kan anpassas till olika länder utan att kräva stora förändringar. Det handlar om att skapa en flexibel grund från vilken man kan lansera på olika marknader på ett effektivt sätt.

 

Några tips på hur du kan lyckas med sin internationaliseringsstrategi 

Designa för anpassningsbarhet: Utveckla era produkter med ett globalt perspektiv och se till att element som datumformat, valutor och användargränssnitt enkelt kan ändras. 

Omfamna globala standarder: Använd internationella standarder och tekniker som stöder flera språk och regionala skillnader redan från början. 

Ta hänsyn till kulturell känslighet: I designfasen bör du vara uppmärksam på kulturella nyanser för att undvika inslag som kan vara kulturellt känsliga eller olämpliga i andra sammanhang. 

 

Exempel på internationalisering

  • Under 2011 övergick Starbucks till en logotypdesign utan text, vilket gjorde att den kunde kännas igen överallt utan begränsningarna med engelsk text. Denna förändring gjorde det möjligt för varumärket att bli mer tillgängligt internationellt.
  • IKEA gjorde sina monteringsanvisningar mer globalt tillgängliga genom att ersätta text med universella diagram.

Skillnad mellan globalisering och internationalisering

Det är viktigt att komma ihåg att internationalisering är ett paraplybegrepp som faller under globalisering. Globalisering är den process genom vilken ett företag utvidgar sin affärsverksamhet till den globala marknaden. Internationalisering innebär att utforma produkter, tjänster och intern verksamhet för att stödja expansion till internationella marknader och säkerställa beredskap för global uppsökande verksamhet.

 

Lokalisering: Nyckeln till lokala hjärtan 

Lokalisering skräddarsyr din internationaliserade kommuniaktion så att den anpassas till de specifika kulturella, språkliga och regulatoriska nyanserna på varje målmarknad. Om det görs på rätt sätt förvandlas ett globalt varumärke till en lokal favorit.

 

Hur man uppnår effektiv lokalisering:

Expertis inom lokala språk: Använd modersmålstalare för lokalisering när det behövs för att säkerställa språklig korrekthet och kulturell relevans.

Marknadsspecifik anpassning: Anpassa era produkt- och marknadsföringsstrategier så att de återspeglar lokala samhällsnormer och konsumentbeteenden.

 

Kraften i strategisk internationalisering och lokalisering

Magin uppstår när internationalisering och lokalisering arbetar tillsammans. Medan internationalisering sätter scenen för ett varumärkes globala resa, ser lokalisering till att det landar mjukt i de lokala konsumenternas hjärtan. En gedigen strategi gör att företag inte bara kan ta sig in på nya marknader utan också lyckas och frodas på dessa marknader.

 

How to build a Localization
Strategy with AI to drive Growth
 

11 APRIL 11.30AM | LINKEDIN LIVE

 

Delta i vårt nästa webinar där våra två lokaliseringsexperter
Gabriella Rudström och Annica Heuermann kommer att
dela med sig av värdefulla insikter och praktiska tips om
hur du kan använda din lokaliseringsstrategi som ett
kraftfullt verktyg för att utöka din globala räckvidd.

 
SÄKRA DIN PLATS
GUIDE | Lokalisera och skapa tillväxt på fler marknader

GUIDE | Lokalisera och skapa tillväxt på fler marknader

Vikten av att kommunicera och sälja på det lokala språket har aldrig varit viktigare. Står ni i startgroparna för att lansera en produkt eller tjänst...

Read More
Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

Integrera AI - Förbättra din globala kommunikation

I takt med AI:s framväxt har affärsvärlden blivit mer konkurrensutsatt. Detta har lett till att globala organisationer har bildat interna AI-grupper...

Read More
Översättning internt, ett bra strategiskt beslut?

Översättning internt, ett bra strategiskt beslut?

Som marknadschef eller kommunikationsansvarig på ett internationellt företag är det avgörande att förstå vikten av kvalitet på det innehåll som...

Read More