Skip to the main content.

1 min read

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men som företag kan det vara svårt att förstå vad skillnaderna är och vad man ska välja när man vill kvalitetssäkra sin text eller översättning. Vi vill därför förtydliga de olika begreppen för att hjälpa er få en bättre förståelse kring ämnet och i slutändan kunna välja rätt process för era behov.

 

Korrekturläsning:

Korrekturläsning är den mest grundläggande formen av textgranskning. Det sker ofta som det sista steget före publicering eller överlämning. Korrekturläsarnas huvuduppgift är att upptäcka och korrigera ytliga fel såsom stavfel, grammatikfel, interpunktion och inkonsekvenser i formatering och typografi. Det är en finjustering, inte en omstrukturering av texten. Korrekturläsningen syftar till att säkerställa att texten är rent tekniskt korrekt och fri från distraktioner som fel kan orsaka.

 

Språkgranskning:

Språkgranskning går ett steg längre än korrekturläsning. Denna process innefattar en grundlig genomgång av texten för att förbättra språkets flyt och förståelighet. Språkgranskaren fokuserar inte bara på grammatik och stavning, utan också på stilistiska aspekter såsom ton, klarhet, och språklig konsekvens. Det kan även innefatta att se över hur väl texten följer specifika språkliga normer och konventioner. Målet med språkgranskning är att göra texten mer läsvänlig och tilltalande för målgruppen.

 

Efterredigering:

Efterredigering är en mer omfattande bearbetning av texten och används ofta i samband med översättningar. Här justeras inte bara språkliga fel, utan också kulturella anpassningar görs för att texten ska resonera med en specifik målgrupp. Efterredigeraren kan omstrukturera meningar, ändra uttryck och till och med förändra innehållet för att säkerställa att det är relevant och passande i målkulturen. Efterredigering kräver en djupare förståelse för både käll- och målspråket samt kulturen.

 

Medans korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering alla tjänar till att förbättra en text eller översättning, är de skilda processer med olika fokus och djup. Korrekturläsning handlar om att rätta till småfel, språkgranskning syftar till att förhöja materialets övergripande kvalitet, och efterredigering anpassar materialet till en ny kulturell och språklig kontext.

 

På Comactiva har vi valt att förtydliga processerna för kvalitetssäkring ännu mer och paketerat tjänster utefter olika typer av behov.

 

Vi har tre stående tjänster som alltid blandar in minst en av de 3 ovannämnda i processen.

 

   Kvalitetssäkring av översättning

   Kvalitetssäkring av källtext

   Kvalitetssäkring av AI-genererat innehåll

 

Namnlös design (76)

 

"Prenumerera på bloggen för att hålla dig uppdaterad
om det senaste inom översättningsbranschen."

 

 

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengarMen optimerar det processen och är det kostnadseffektivt på sikt?

Read More
Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och...

Read More
Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling är en spännande resa som sträcker sig från när datorn först såg dagens ljus till dagens artificiella intelligens....

Read More