Skip to the main content.

Översättningsbyrå på svenska - översättning och språktjänster

 

Kontakta oss

 

Comactiva är inte bara en byrå, vi är en partner som vill samarbeta med företag som har löpande behov av översättningar. Språk är en grundläggande byggsten för ett framgångsrikt bolag. 

För att lära känna er och ert företag behöver vi förstår behöver vi förstår er marknadsstrategi och vi behöver får tillgång till er varumärkesplattform, referensmaterial och annat som gör att vi förstår den kontext där översättningar skall användas. För oss är det viktigt att förväntningarna i ett samarbete tydliggörs redan i början av samarbetet.

 

Översättningsbyrå svenska till engelska

Comactiva language partner har 25 års erfarenhet och arbetar med alla sorters av översättningar inom dem flesta branscherna. Översättningar som svenska till danska, finska eller tyska är vardag för oss. Vi är en modern och väletablerad översättningsbyrå med många översättare runt om i världen som älskar att ligga i framkanten när det kommer till kvalité, därav skiljer vi oss från andra byråer med vårt ISO-certifiering 9001. En ISO-certifiering innebär att vi har externa revisorer från Research Institutes of Sweden (RISE) hos oss en gång om året som utvärderar och genomlyser alla delar i bolaget ur ett kvalitetsperspektiv och enligt gällande standard.

 

Vad skiljer ISO-certifieringen 9001 från ISO-certifiering 17100?

ISO17100 fokuserar enbart på de väsentligaste delarna i själva översättningsprocessen medan ISO9001 är mer komplext och utvärderar hela bolagets kvalitetsarbete.

ISO 9001 är en internationellt vedertagen standard och visar att vi arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitetsfrågor. ISO 9001 belyser översättningsprocessen i alla led, men även andra aspekter i bolaget såsom struktur, dokumentation och spårbarhet så att vi alltid följer den standard som gäller.

Comactiva hjälper er med professionella översättningar mellan 50 språk, vår specialitet är svenska till engelska. Vi har auktoriserade översättare som är lokaliserade i språkmålet land och har även språkmålet som modersmål. Vi är väl medvetna om att engelskan skiljer sig åt beroende på vilken del av världen du är på. Därför jobbar vi inte med en sort av engelska, vi arbetar med svenska till engelska översättningar för United Kingdom, Canada, Nya Zeeland, USA och Australien.

 

Välj en av våra professionella översättningar

Ni får välja mellan vårt standard- eller premiumöversättning.Vårt standarderbjudande är för engångs behov eller snabb översättningar och innebär att du får en dedikerad projektledare som koordinerar arbetet och säkerställer kvalitet genom hela processen, SEO-relaterade erbjudanden, få tillgång till väl utvalda och kvalitetssäkrade översättare som är bosatt i målspråksland och mycket mer.

Premiumöversättningar är för företag som har återkommande behov av flera språköversättningar. Självklart gäller samma fördelarna som vårt standarderbjudande men dem skiljer sig åt när det kommer till att ni får fasta prislistor per språkkombination mindre administration, upprättande och underhåll av kundspecifik termdatabas per språk och mycket mer. Frågor om kostnader hittar du här.

 

Översättningsbyrå svenska till engelska

Översättning från svenska till engelska är en viktig kommunikationsfärdighet som har en stor betydelse i dagens globala samhälle. Att kunna översätta texter från svenska till engelska kan hjälpa människor att kommunicera effektivt över gränserna och underlätta samarbete och handel mellan länder.

En översättningsbyrå för svenska till engelska kräver god förståelse för båda språken, eftersom det inte bara handlar om att översätta ord för ord, utan också om att ta hänsyn till kulturella skillnader och uttryckssätt. En professionell översättare bör ha en god kunskap om grammatik, stavning och ordförråd på båda språken.

Det finns olika verktyg som kan hjälpa till att översätta från svenska till engelska, inklusive online-översättningsverktyg, programvaror och personer som är specialiserade på översättning. Men det är viktigt att komma ihåg att ingen översättningsmetod är perfekt och att det alltid finns risk för att nyanser, ton och betydelse går förlorade i översättningen.

För att uppnå bästa resultat bör man alltid anlita en professionell översättare som är specialiserad på översättning från svenska till engelska. Detta säkerställer att översättningen är korrekt och att den ursprungliga innebörden inte går förlorad. Det kan också hjälpa till att undvika missförstånd och potentiella kulturella krockar som kan uppstå vid felaktiga översättningar.

 

Översättningsbyrå svenska till danska

Svenska och danska språken är nära besläktade eftersom de båda härstammar från den germanska språkfamiljen och det finns många likheter mellan de två språken, men det finns också skillnader som kan påverka förståelsen av tal och skrift. För en korrekt översättning är det fortfarande viktigt att ha en erfaren översättare som har en god förståelse för båda språken.

Ett av de mest uppenbara skillnaderna är uttalet. Danska har en mjukare och mer melodiös ton än svenska och har också en mer utbredd användning av stavelser med nasala ljud.

En annan skillnad mellan svenska och danska är stavning och grammatik. Danska har ett mer komplicerat verbalsystem och fler böjningar än svenska. Svenska använder också fler prepositioner och partiklar i sin grammatik. Däremot är svenska oftast mer strikt med ordföljden än danska.

När det gäller ordförrådet finns det många likheter mellan svenska och danska, men det finns också skillnader i uttryck och ordval. Danska använder ofta kortare och mer direkta uttryck, medan svenska tenderar att använda fler och mer komplexa ord.

Trots några språkskillnader kan svenskar, danskar och även norrmän vanligtvis förstå varandra relativt enkelt på grund av deras gemensamma ursprung och liknande ord.

 

Översättningsbyrå svenska till finska

Till skillnad från likheter i det svenska, danska och norska språket skiljer sig finska väldigt mycket i både tal, skrift och grammatik. Finska tillhör det finsk-ugriska språket.

Det finns flera faktorer som kan påverka översättningens kvalitet, såsom grammatiska skillnader, skillnader i ordförråd och kulturella skillnader mellan språken.

En viktig aspekt att beakta vid översättning från svenska till finska är att finska är ett språk med 15 fall, vilket innebär att varje substantiv har många former beroende på dess grammatiska roll i en mening. Detta kan göra översättningen mer komplex än översättning mellan språk som inte har sådana grammatiska skillnader.

Ett annat viktigt område att tänka på vid översättning mellan svenska och finska är ordförrådet. Till exempel har finska flera ord för snö beroende på dess konsistens och andra egenskaper, vilket kan vara en utmaning för en översättare som inte är medveten om dessa finesser.

Precis som vid alla översättningar krävs en god förståelse för båda språken och kulturen som de är en del av.

 

Översättningsbyrå svenska till tyska

Tyska är också ett germanskt språk med flera likheter till svenskans ordförråd.

När du översätter mellan svenska och tyska finns det några saker du bör ha i åtanke för att få en så korrekt översättning som möjligt. Grammatik är en viktig faktor att ha i åtanke eftersom svenska och tyska har olika grammatiska strukturer. Till exempel, i tyska är det vanligt att sätta verbet i slutet av en mening medan det i svenska vanligtvis kommer efter subjektet. Ordförråd är en annan viktig faktor att ha i åtanke eftersom vissa ord kan ha olika betydelser på svenska och tyska. Kulturella skillnader kan också påverka översättningen och det är viktigt att ta hänsyn till dessa skillnader, särskilt när det gäller att översätta uttryck eller idiomatiska uttryck.

Svenska och tyska har olika stilar i sitt språkbruk och det är viktigt att välja rätt stil för att göra en korrekt översättning. 

 

Varför ska ni välja Comactiva? Läs mer på vår översättningsbyrå sida.

Behöver ni en översättningsbyrå som är experter på engelska? Läs mer på vår sida översättningsbyrå engelska.

Vet du inte hur du ska tänka när du väljer översättningsbyrå? Läs vår guide "Hitta rätt översättningsbyrå"

Vill du veta mer om pris och leveranstid? Läs vår sida pris och leveranstid.

Övriga språktjänster:

Konsultation & Rådgivning 

Vad ska titeln vara på säljchefens visitkort? Kan vi använda denna titel på den internationella marknaden? Kan vi använda detta varumärkesnamn på nya marknader?

Översättning är så mycket mer än det självklara att översätta texter. Man kan behöva hjälp med att kolla upp om ett produktnamn fungerar på ytterligare marknader. Då kan det vara ett alternativ att ta hjälp av sin språkpartner för att undvika kostsamma felinvesteringar.  

 

Språkgranskning 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation. Även om det finns språkintresserade medarbetare kan det vara bra att låta en språkpartner granska texten och eventuella översättningar, för att skapa trygghet och stärka varumärket ytterligare.  

 

Relevans


Kundcase
 

RELEVANS

Relevans är reklambyrån som förenklar life science-sfären. Comactiva är översättningsbyrån som förenklar för kunden. Ett samarbete som gjort för att lyckas!

Relevans_logo

”Comactiva hanterar väldigt många jobb samtidigt för oss. De sköter alla jobb proffsigt, är serviceminded, följer upp, bekräftar och håller deadline. De känns uppdaterade när det gäller teknikens framsteg och fördelar. Helt enkelt angelägna om att leverera så bra jobb som möjligt."

 

Boel Rosendahl | Produktionsledare, Relevanstskonsult

 

Läs mer

Kontakta oss

Låt oss veta vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig inom kort