Skip to the main content.

Kvalitet enligt ISO 9001

ISO 9001

 

Comactiva är ISO-certifierade enligt ISO 9001 sedan 2013 

En ISO-certifiering innebär att vi har externa revisorer från Research Institutes of Sweden (RISE) hos oss en gång om året som utvärderar och genomlyser alla delar i bolaget ur ett kvalitetsperspektiv och enligt gällande standard. 

Vi som organisation uppfyller kraven för certifiering av vårt ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2015, och har därmed tilldelats ett certifikat.

Ledningssystemet säkerställer effektivt och strukturerat arbete med:

  • kunder och kundnöjdhet

  • att vår huvudprocess följs i alla avseenden och att vi ständigt letar förbättringar

  • organisation

  • kontrakterade och noggrant utvalda översättare

  • mål och handlingsplaner

  • intern och extern kommunikation

  • IT-säkerhet


"Vi är stolta över att andelen kunder som är mycket eller oerhört nöjda med våra tjänster sedan start alltid har legat över 90 % och att vi aldrig haft någon större avvikelse vid revision av vårt ledningssystem",

säger Victoria H Kilstam, Grundare och CFO Comactiva.

 

Vad skiljer ISO-certifieringen 9001 från ISO-certifiering 17100?

ISO17100 fokuserar enbart på de väsentligaste delarna i själva översättningsprocessen medan ISO9001 är mer komplext och utvärderar hela bolagets kvalitetsarbete.

ISO 9001 är en internationellt vedertagen standard och visar att vi arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitetsfrågor. ISO 9001 belyser översättningsprocessen i alla led, men även andra aspekter i bolaget såsom struktur, dokumentation och spårbarhet så att vi alltid följer den standard som gäller.

Som kund hos Comactiva kan ni känna er trygga och ha förtroende för vårt kvalitetsarbete.

”Vi är mycket nöjda med all hjälp vi har fått av Comactiva.”

Per Allert | Nordnet

Kontakta mig för mer information angående vårt arbete

 

Anna Bjureblad

E-mail: anna@comactiva.se

Tel: +46 (0)31 701 48 91